Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Upravni odjel za financije i proračun
Fotogalerije
30.12.2019
Financije, proračun i javna nabavaJavna nabava

Upravni odjel za financije i proračun

Upravni odjel za financije i proračun obavlja upravne i stručne poslove u području financija, stručne poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje te provedbu sustava unutarnjih kontrola, koji se odnose na:

 • praćenje i proučavanje problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba te pripremu stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije
 • proučavanje i sudjelovanje u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije i financiranja utvrđenih programa
 • pripremu nacrta proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te izvršavanje proračunskih rashoda i izdataka
 • vođenje evidencije prihoda i primitaka te rashoda i izdataka
 • izradu polugodišnjeg i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije te ostalih propisanih financijskih izvješća
 • izradu smjernica za pripremu proračuna proračunskih korisnika
 • izradu nacrta akata vezanih uz prihode i primitke, proračun i njegovo izvršavanje te druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije
 • financijsko poslovanje i računovodstveno-knjigovodstvene poslove
 • provedbu sustava unutarnjih kontrola
 • primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti
 • vođenje evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te izradu prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom i praćenje tih mjera
 • provedbu propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada
 • izradu nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima i
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine i župana.

Pravilnik o unutarnjem redu Upravnog odjela za financije i proračun („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“, broj 7/20)

Kontakt:

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-056
 • Telefax: 049/329-211
 • Email odjela: financije©kzz.hr 

Djelatnici odjela

 • Igor Cigula, dipl.oec.

  Pročelnik
  Telefon: 049/329-204
  Email: igor.cigula@kzz.hr 
 • Valentina Ferk, mag.oec.

  Viša stručna suradnica za proračun i sustav unutarnjih financijskih kontrola
  Telefon: 049/329-055
  Email: valentina.ferk©kzz.hr 
 • Petar Matko, dipl.iur.

  Viši stručni suradnik za pravne poslove i upravljanje imovinom
  Telefon: 049/329-216
  Email: petar.matko©kzz.hr 
 • Nevenka Puljko, oecc.

  Viša referentica za plansko-analitičke poslove
  Telefon: 049/329-056
  Email: nevenka.puljko©kzz.hr 
 • Marija Čanžek, mag.oecc.

  Viša referentica za financije proračun
  Telefon: 049/329-056
  Email: marija.canzek©kzz.hr 
 • Mirjana Haramina

  Referentica knjigovođa
  Telefon: 049/329-056
  Email: mirjana.haramina©kzz.hr 
 • Mara Gorički

  Referentica u računovodstvu
  Telefon: 049/329-056
  Email: mara.goricki©kzz.hr 
 • Marija Dolski

  Referentica likvidatorica
  Telefon: 049/329-055
  Email: marija.dolski©kzz.hr 
 • Tanja Leljak

  Referentica blagajnica
  Telefon: 049/329-055
  Email: tanja.leljak©kzz.hr 

Zadnja promjena: 9.9.2020 | Prikazano 20020 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo