Kontakt  
Bajka na dlanu
HyperLink
Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu
Fotogalerije
28.10.2013
Financije, proračun i javna nabavaJavna nabava

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu

Upravni odjel za financije, proračun i javnu nabavu obavlja upravne i stručne poslove u području financija te stručne poslove vezane uz proračun Županije i njeno financiranje i javnu nabavu koji se odnose na:

 • poslove praćenja i proučavanja problematike javnih financija, a osobito financiranja javnih potreba te pripreme stručnih materijala o pitanjima vezanim uz javne financije,
 • poslove proučavanja i sudjelovanja u pripremi prijedloga programa financiranja javnih potreba Županije i financiranja utvrđenih programa,
 • poslove pripreme nacrta proračuna Županije i drugih financijskih dokumenata te poslove izvršavanja proračunskih rashoda,
 • poslove vođenja evidencije prihoda i rashoda te izrade izvješća i godišnjeg izvješća o izvršenju proračuna Županije,
 • poslove izrade smjernica za pripremu proračuna gradova i općina, praćenja izvršavanja njihovih proračuna,
 • poslove izrade nacrta akata vezanih uz prihode, proračun i njegovo izvršavanje te druge poslove vezane uz djelatnost financiranja Županije,
 • poslove financijskog poslovanja i računovodstveno-knjigovodstvene poslove,
 • poslove provedbe propisa, planskih dokumenata i općih akata Županije u okviru djelokruga rada Upravnog odjela,
 • poslove provedbe sustava unutarnjih financijskih kontrola,
 • poslove vezane uz primjenu propisa o fiskalnoj odgovornosti,
 • poslove vođenja evidencije nekretnina i druge imovine u vlasništvu Županije te praćenja i izrade prijedloga mjera gospodarenja tom imovinom,
 • vođenje postupaka javne nabave i evidencije tih postupaka u skladu s posebnim propisima,
 • poslove izrade nacrta općih i drugih akata iz djelokruga rada Upravnog odjela,
 • drugostupanjski upravni postupak po žalbama na upravne akte jedinica lokalne samouprave sukladno posebnim propisima,
 • druge poslove utvrđene posebnim zakonom, drugim propisom, aktom Županijske skupštine ili župana.

Kontakt:

 • Adresa: Krapina, Magistratska ulica 1
 • Telefon: 049/329-056
 • Telefax: 049/329-211
 • Email odjela: financije©kzz.hr 

Djelatnici odjela


Zadnja promjena: 22.10.2015 | Prikazano 12423 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Turizam
Ostalo