Kontakt  
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
IzdvojenoNajaveOtvoreni natječaji, javni pozivi i javna nabavaAkti županaNajčitanije

Najnovije

12345678910...>>

Prekjučer
Javna nabava: Radovi na izgradnji školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina

Predmet nabave je izgradnja školske sportske dvorane uz Područnu školu Hrašćina na građevnoj čestici k.č. 1705/4, k.o. Hrašćanski Kraljevec, sukladno Glavnom projektu oznake GP-2015-19 IVAN.

22.2.2018
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Općina Hrašćina

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - uređenje nerazvrstane ceste na području naselja Domovec, cesta Žežlji - Drnetići, spoj naselja Gornji Domovec i Donji Domovec.

21.2.2018
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Drago Lacković

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine stambene namjene u Mariji Bistrici, Tugonica 148.

20.2.2018
Natječaj: Javni poziv - promjena namjene građevine - ZOP trgovina i usluge d.o.o.

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja dozvole za promjenu namjene i uporabu građevine za pretežito poslovno trgovačke djelatnosti - promjena samostalne funkcionalne jedinice poslovne namjene (uredski prostor uslužne djelatnosti) u samostalnu funkcionalnu jedinicu stambeno - poslovne namjene.

20.2.2018
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Općina Mače

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene, prometnog sustava cestovnog prometa - propust preko potoka Sutinčica na nerazvrstanoj cesti u Velikom Komoru.

12.2.2018
Natječaj: Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole - Općina Đurmanec

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene, predškolska ustanova - dječji vrtić u Đurmancu.

12.2.2018
Javna nabava: Prethodno savjetovanje - Sanacija odlag. otpada „Medvedov jarek"

Prethodno savjetovanje za radove na sanaciji odlagališta otpada „Medvedov jarek".

7.2.2018
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Marijan Ciković

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevine stambene i pomoćne namjene, na katastarskim česticama k.č. 2362/5, 2363, 2364/1 i 2364/2 (pod novom oznakom k.č. 2364/1) k.o. Laz Bistrički, na lokaciji u M. Bistrici, Laz Bistrički 192.

6.2.2018
Natječaj: Javni poziv za uvid u spis predmeta (Petra Halapir)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2018. godine (utorak) u 11:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.

6.2.2018
Natječaj: Javni poziv za uvid u spis predmeta (građ. dozvola, Damir i Suzana Mraz)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.02.2018. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg Matije Gupca 20, soba 49/II.
12345678910...>>
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo