Kontakt  
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
IzdvojenoNajaveOtvoreni natječaji, javni pozivi i javna nabavaAkti županaNajčitanije

Najnovije

12345678910...>>

Jučer
Natječaj: Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Vetropack

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za gospodarske namjene.

17.2.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole - izvedba križanja D1 i L22001 u Đurmancu

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole - izvedba križanja državne ceste D1 i lokalne ceste L22001 u Općini Đurmanec.

9.2.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje građevinske dozvole - Stolarija Ćuk

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine - zamjenska građevina infrastrukturne namjene, energetskog sustava TS 10(20)/0,42 kV "Stubičke Toplice - Obrtnička" TDS 122, priključni srednjenaponski 10(20) kV i NN razvod, 3. skupine.

9.2.2017
Natječaj: Javni poziv - utvrđivanje građevne čestice - Anđelko Topolovec

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za zgradu gospodarske namjene, na katastarskim česticama k.č.br. 3012/5, 3013/1, 3015/4, 3017/1, 3020/1, 3021/2, 3021/5 k.o. Radoboj (Radoboj, Bregi Radobojski 12).

9.2.2017
Natječaj: Javni poziv - izdavanje lokacijske dozvole - Zagorski vodovod - Aglomeracija Kr.Toplice

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja lokacijske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene, vodnogospodarskog sustava odvodnje otpadnih voda - aglomeracija Krapinske Toplice, 3. skupine, na području općine Krapinske Toplice.

9.2.2017
Natječaj: Javni poziv - uvid u Elaborat gospodarenja otpadom - Zelenjak d.o.o.

Uvid u Elaborat gospodarenja otpadom može se izvršiti dana 15. veljače 2017. u 9:00 sati, na lokaciji Upravnog odjela za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Magistratska 1.

8.2.2017

Grad Krapina, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju, zaštitu okoliša i komunalno gospodarstvo, temeljem članka 30.stavka 1. Pravilnika o građevnom otpadu i otpadu koji sadrži azbest („Narodne novine“ br. 69/16) objavljuje Javni poziv vlasnicima / korisnicima građevina s područja Grada Krapine u kojima se nalazi azbest.

8.2.2017
Natječaj: Javni poziv - građevinska dozvola za parkiralište, šetnicu i pješački most - Kr.Toplice

Javni poziv na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine infrastrukturne namjene - parkiralište, šetnica i pješački most, 3. skupine, na građevnoj čestici k.č.br. 1615/3, 911/14, 1911/5 k.o. Krapinske Toplice.

7.2.2017
Natječaj: Javni poziv za uvid u spis predmeta (željeznički cestovni prijelaz ŽC2198)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 21.02.2017. godine (utorak) u 10:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Donja Stubica, Trg M. Gupca 20, soba 49/II.

3.2.2017
Natječaj: Prijam u službu na određeno vrijeme (UO za prost. uređ., gradnju i zašt. okoliša)

U službu na određeno vrijeme od 6 mjeseci zbog obavljanja privremenih poslova u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko - zagorske županije, prima se Viši stručni suradnik i Viši referent
12345678910...>>
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna skrb,
udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije, proračun i javna nabava
Turizam
Ostalo