Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Marijan Šoštarić)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Krapina

KLASA: UP/I-350-05/20-05/000020

URBROJ: 2140/01-08-20-0003

Krapina, 05.02.2020.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

MARIJAN ŠOŠTARIĆ, HR-49225 Gornje Jesenje, GORNJE JESENJE 144

- dostavlja se

I.

Pozivamo Vas na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja rješenja o utvrđivanju građevne čestice za građevinu

– stambene namjene, 3.b skupine i dvije građevine poljoprivredne namjene, 3b skupine

na novoformiranoj građevnoj čestici od dijela k.č. 473 i 474 i k.č. 1012 i 1013/9 k.o. Jesenje (Gornje Jesenje).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 17.02.2020. godine u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša.

III.

Pozivu se može odazvati stranka osobno ili putem svoga opunomoćenika, a na uvid treba donijeti dokaz o svojstvu stranke u postupku. Rješenje o utvrđivanju građevne čestice može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

VIŠA REFERENTICA ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Mirjana Vidiček, ing.građ.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 6.2.2020 | Prikazano 359 puta

Najnovije iz područja

Dokumenti
Obrasci
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Ostalo