Datum:2.12.2019

Natječaji, javni pozivi i javna nabava - Zadnji rok za prijavu

22.5.2019
Natječaj za potporu za pripremu proj. dok. u 2019. g.
Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pripremu projektne dokumentacije temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu.
5.4.2019
Natječaj za razvoj poljop. proizvodnje i promociju poljop. proizvoda u 2019. g.
Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za promociju poljoprivrednih proizvoda proizvedenih na poljoprivrednim gospodarstvima na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
20.11.2019
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Mirza Botonjić)
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.12.2019 u 08:00 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.
21.11.2019
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Vinko Sinković)
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 02.12.2019 u 08:45 sati, na lokaciji – Zabok, Kumrovečka 6, soba broj 11.