Datum:4.6.2019

Datum objave članaka

4.6.2019
Poboljšanje pristupa prim. zdravs. zaštiti u Domu zdravlja - grupa VI
Rok za dostavu ponuda je 5.7.2019. (do 09:00 sati).
4.6.2019
Prethodno savjetovanje - Radovi na energ. obnovi SŠ Konjščina
Datum završetka savjetovanja: 11.6.2019.
4.6.2019
Javni poziv za uvid u spis predmeta (Desiničanka)
Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 13.06.2019 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Pregrada, Josipa Karla Tuškana 2, soba 20.