Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ

Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ sa svrhom poboljšanja pružanja zdravstvenih usluga u sferi obiteljske medicine, primarne pedijatrije, primarne ginekologije i dentalne medicine, stanovnicima Krapinsko-zagorske županije. Provedbom projekta omogućiti će se provedba 4 nove usluge dijagnostičkih i terapeutskih postupaka: pedijatrijski i ginekološki ultrazvuk na jednoj lokaciji, spirometrija na 14 lokacija (21 aparat) i kolposkopija na 7 lokacija (8 aparata) na području Krapinsko- zagorske županije. Do 2023. godine očekuje se smanjenje upućivanja krajnjih korisnika na preglede u bolnicu, odnosno broj uputnica za 5%.

Nabava opreme odnosi se na opremanje specijalističkih pedijatrijskih ordinacija, RTG kabineta, ambulanta za zdravstvenu zaštitu žena, ambulante opće / obiteljske medicine, specijalističke ambulante za fizikalnu medicinu te ordinacije dentalne medicine na ukupno više od 20 lokacija. Planirana oprema uključuje i onu koja je prilagođena osobama s invaliditetom, potom opremu s performansama koje značajno smanjuju utjecaj zračenja te onu energetski učinkovitu.

Projektom će se provesti i manji infrastrukturni zahvati na ukupno 9 lokacija, odnosno ambulanti Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije u skladu s Pravilnikom o minimalnim uvjetima i to:

 1. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Gornja Stubica odnose se na uređenje prilaza prilagođenog osobama s invaliditetom.
 2. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Zlatar odnose se uređenje postojećih sanitarnih čvorova te uređenje sanitarnog čvora za osobe s invaliditetom.
 3. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Desinić odnose se uređenje postojeće ordinacije opće medicine i uređenje ambulante za patronažnu sestru.
 4. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Marija Bistrica odnose se na izvedbu dvije odvojene ambulante dentalne medicine
 5. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Klanjec odnose se na uređenje čekaonice za pacijente sa sanitarnim čvorom te izvedbu prilaza za osobe s invaliditetom.
 6. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Krapinske Toplice odnose se na uređenje tri postojeće ordinacije opće medicine te uređenje ordinacija zubne ordinacije te patronaže, kao i izgradnja rampe za pristup osobama s invaliditetom.
 7. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Veliko Trgovišće odnose se na uređenje tri odvojena prostora za tri postojeće ordinacije opće medicine, uređenje čekaonice za pacijente sa sanitarnim čvorom te izgradnja rampe za pristup osobama s invaliditetom.
 8. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Mihovljan odnose se na uređenje postojeće ambulante opće medicine.
 9. Manji infrastrukturni radovi na lokaciji Ambulanta Mače odnose se na izgradnju prilaza osoba s invaliditetom.

Osim opremanja, manjih infrastrukturnih zahvata, upravljanja i promidžbe, projekt uključuje aktivnosti koje promiču horizontalne teme (radionice u suradnji s OCD, edukacije za djelatnike, promocija uključuje pozitivne mjere uklanjanja stereotipa te podizanje svijesti o jednakim mogućnostima i nediskriminaciji, a u provedbi se primjenjuje princip zelene javne nabave).

Krapinsko-zagorska županija kao osnivač te Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije upravljat će rezultatima projekta te će se pripadajuće usluge i dalje razvijati i održavati s ciljem smanjena upućivanja u bolnice. Dom zdravlja će također nastaviti organiziranje redovitih obrazovnih aktivnosti vezanih za potrebe edukacije na opremi nabavljenoj u okviru projekta. Na taj način će se osigurati da se projektne aktivnosti predviđene u ovom projektu nastave provoditi na institucionalnoj razini i nakon njegova završetka, što uključuje nadgledanje ostvarenih rezultata, njihovu primjenu i korisnost. Projektom će se ostvariti preduvjeti za pružanje 4 nove usluge a planirano je smanjenje upućivanja krajnjih korisnika na preglede u bolnicu za 5%. Sve daljnje aktivnosti vezane za održivost projekta, a nakon njegovog završetka, financirat će se iz sredstava Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije, a sva oprema nabavljena iz projekta će biti propisno održavana i osigurana. Obzirom da je projekt u potpunosti usklađen s europskim, nacionalnim, a time i regionalnim strateškim dokumentima, to jamči njegovu održivost na razini politika.

SAŽETAK

Projektom "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ poboljšati će se pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvesti 4 nove usluge za stanovnike Krapinsko-zagorske županije. Projekt će rezultirati smanjenjem upućivanja pacijenata u bolnice za minimalno 5% do 2023. godineProjektom "Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“ poboljšati će se pristup primarnoj zdravstvenoj zaštiti i uvesti 4 nove usluge za stanovnike Krapinsko-zagorske županije. Projekt će rezultirati smanjenjem upućivanja pacijenata u bolnice za minimalno 5% do 2023. godine

 • OSNOVNI PODACI O PROJEKTU
 • Korisnik projekta: Krapinsko-zagorska županija
 • Ukupna vrijednost projekta:   8.285.992,14 kuna
 • Bespovratna sredstva: 7.033.055,95 kuna
 • Sredstva prijavitelja: 1.252.936,19 kuna
 • Razdoblje provedbe: 01.03.2017.-31.03.2019. godina
 • AKTIVNOSTI:
  • Nabava dijagnostičko-terapijske i ostale medicinsko-tehničke opreme
  • Edukacija liječnika
  • Manji infrastrukturni zahvati
  • Revizija projekta
  • Promicanje horizontalnih načela
  • Promidžba i vidljivost
  • Upravljanje projektom i administracija

Projekt se provodi u sklopu Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014 – 2020“, Investicijski prioritet 9a , specifični cilj 9a1 - Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s fokusom na udaljena i deprivirana područja.

Posredničko tijelo:
Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije
Račkoga 6,
10 000 Zagreb
Telefon: 01/6400-600
E-mail: e-pisarnica@mrrfeu.hr
https://razvoj.gov.hr/

Korisnik projekta:
Krapinsko- zagorska županija
Magistratska 1,
49000 Krapina
Telefon: 049/329-111
e-mail: ured.zupana@kzz.hr
www.kzz.hr

Projektni partner:
Dom zdravlja Krapinsko-zagorske županije
Mirka Crkvenca 1,
49000 Krapina
Telefon: 049/371-622
e-mail: ravnateljica@dzkzz.hr
www.dzkzz.hr

„Sadržaj priopćenja isključiva je odgovornost Krapinsko-zagorske županije.“

Aktivnosti


4.6.2019
Poboljšanje pristupa prim. zdravs. zaštiti u Domu zdravlja - grupa VI
Rok za dostavu ponuda je 5.7.2019. (do 09:00 sati).

20.5.2019
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja - grupa VI
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim GS - Dijagnostičko-terapijska i ostala medicinsko-tehnička oprema u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja KZŽ - ponavljanje postupaka javne nabave za Grupu 6 - oprema za dentalnu medicinu.

Danas
Krapinsko-zagorska županija, kao osnivač Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije provodi projekt pod nazivom „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“, ukupne vrijednosti 8.285.992,14 kuna.

2.10.2018
Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja - grupa II. i VII.
Rok za dostavu ponuda/zahtjeva za sudjelovanje: 19.10.2018. u 09:00 sati.

29.6.2018
Nabava dijagnostičko - terapijske i ostale medicinsko - tehničke opreme
Nabava dijagnostičko - terapijske i ostale medicinsko - tehničke opreme u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

1.6.2018
Savjetovanje - izvedba manjih infrastrukturnih zahvata - Dom zdravlja KZŽ
Izvedba manjih infrastrukturnih zahvata u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

16.5.2018
U utorak, 15. svibnja 2018. godine u prostorijama Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije u Krapini predstavljeni su pozitivni rezultati projekta „Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije“, kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

16.4.2018
Na javnoj tribini u prostorijama KTC-a u Zaboku u utorak, 17. travnja 2018. godine, s početkom u 16:00 sati biti će predstavljeni pozitivni učinci projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije kojeg provodi Krapinsko-zagorska županija kao osnivač Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

31.1.2018
Prethodno savjetovanje sa zainteresiranim gospodarskim subjektima
Prethodno savjetovanje za Dijagnostičko-terapijsku i ostalu medicinsko-tehničku opremu u sklopu Projekta poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

31.10.2017
Održana 5. sjednica Županijske skupštine
Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije je u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine, održala svoju 5. sjednicu. U Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini okupilo se 33 članica i članova Skupštine na čelu s predsjednicom Vlastom Hubicki.

22.9.2017
Informatička oprema u sklopu Projekta poboljšanja pristupa PZZ-i u DZKZŽ-e
Javna nabava informatičke opreme u sklopu Projekta poboljšanja pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije

27.3.2017
8,3 milijuna kuna za Dom zdravlja KZŽ
U ponedjeljak, 27. ožujka 2017. godine održana je konferencija za medije o projektu Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.

23.3.2017
Župan Željko Kolar je u četvrtak, 23. ožujka 2017. godine, u Vladi Republike Hrvatske potpisao ugovor o dodjeli 7.033.055,95 kuna bespovratnih sredstava u sklopu 8,3 milijuna kuna vrijednog projekta Poboljšanje pristupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti u Domu zdravlja Krapinsko-zagorske županije.