Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 2.2.2021
Savjetovanje

Plan savjetovanja Krapinsko–zagorske županije s javnošću za 2021. godinu

Plan savjetovanja Krapinsko agorske županije s javnošću za 2021. godinu) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje

KLASA: 008-02/20-01/30
URBROJ: 2140/01-02-21-10
Krapina, 1. veljače 2021.

 

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“)  i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi  

 

PLAN SAVJETOVANJA
Krapinsko – zagorske županije
 s javnošću za 2021. godinu

 

I.

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

 

Red.

broj

Naziv akta
ili dokumenta

Nositelj
izrade nacrta
prijedloga kata

Očekivano vrijeme
donošenja akta

Okvirno vrijeme provedbe
internetskog savjetovanja

Ostali predviđeni načini provedbe savjetovanja/
očekivano 
vrijeme

Donositelji akta

1.         

Statutarna odluka o izmjenama i dopuni Statuta
Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

2.         

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika
Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

 tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

3.         

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

4.         

Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

5.         

Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

6.         

Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

7.         

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu 2021./2022. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

8.         

Pravilnik o potpori tradicijskim obrtima – izmjena ili dopuna

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

9.         

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera Tifon d.o.o.

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

 

 

 

 

 

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Javna rasprava

I. tromjesečje

Župan

10.      

Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

II. tromjesečje

I. tromjesečje 

Ne

Župan

11.      

Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027.

Zagorska

 razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

12.      

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

 

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Župan

13.      

Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

14.      

Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

15.      

Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

16.      

Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

17.      

Regionalna strategija za mlade

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

18.      

Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Župan

19.      

Strategija za osobe s invaliditetom

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne 

Županijska

skupština

20.      

Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

21.      

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

22.      

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

23.      

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

24.      

Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

25.      

Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije

Zagorska

razvojna

agencija

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

26.      

Studija procjene utjecaja na okoliš za plan razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska

razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Županijska skupština

27.      

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

28.      

Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

29.      

Program javnih potreba u sportu u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

30.      

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

31.      

Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

  

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“  i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske  županije.

                                                                                                                                            

                                                                                      Ž U P A N

                                                                                     Željko Kolar

KLASA: 008-02/20-01/30

URBROJ: 2140/01-02-21-10

Krapina, 1. veljače 2021.

 

 

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“)  i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi  

 

PLAN SAVJETOVANJA

Krapinsko – zagorske županije

 s javnošću za 2021. godinu

 

I.

 

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

 

Red.

broj

Naziv akta

ili dokumenta

Nositelj

izrade nacrta

prijedloga kata

Očekivano

vrijeme

donošenja akta

Okvirno vrijeme

 provedbe

internetskog

savjetovanja

Ostali predviđeni

 načini provedbe

savjetovanja/ očekivano

 vrijeme

Donositelji akta

1.         

Statutarna odluka

 o izmjenama i dopuni

Statuta

Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

2.         

Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

 tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

3.         

Odluka o izmjenama i dopunama Odluke

 o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine

I.

tromjesečje 

I.

tromjesečje 

Ne

Županijska

skupština

4.         

Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Županijska

 skupština

5.         

Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

6.         

Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

7.         

Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu 2021./2022. godinu

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

8.         

Pravilnik o potpori tradicijskim obrtima – izmjena ili dopuna

 

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

I.

 tromjesečje 

I.

 tromjesečje 

Ne

Župan

9.         

Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera Tifon d.o.o.

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

 

 

 

 

 

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Javna rasprava

I. tromjesečje

Župan

10.      

Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu

II. tromjesečje

I. tromjesečje 

Ne

Župan

11.      

Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027.

Zagorska

 razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

12.      

Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

 

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Župan

13.      

Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

 

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

14.      

Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

15.      

Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

16.      

Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

17.      

Regionalna strategija za mlade

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

18.      

Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne

Župan

19.      

Strategija za osobe s invaliditetom

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade

III. tromjesečje

III. tromjesečje

Ne 

Županijska

skupština

20.      

Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

21.      

Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

22.      

Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

23.      

Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

24.      

Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godine

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

25.      

Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije

Zagorska

razvojna

agencija

I. tromjesečje

I. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

26.      

Studija procjene utjecaja na okoliš za plan razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2021.-2027.

Zagorska

razvojna

agencija

II. tromjesečje

II. tromjesečje

Javna rasprava

Županijska skupština

27.      

Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

28.      

Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu

Upravni odjel za financije i proračun

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

 skupština

29.      

Program javnih potreba u sportu u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

30.      

Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

31.      

Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu

IV. tromjesečje

IV. tromjesečje

Ne

Županijska

skupština

 

 

 

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“  i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske  županije.

 

                                                                                                                                                                   

                                                                                      Ž U P A N                                                                                                                                                                                                    

                                                                                     Željko Kola

KLASA: 008-02/20-01/30

URBROJ: 2140/01-02-21-10

Krapina, 1. veljače 2021.

 

 

Na temelju članka 11. st. 5. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.), članka V. st. 1. t. 1. Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“) i članka 32. Statuta Krapinsko – zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko – zagorske županije“ broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 26/13. – pročišćeni tekst, 13/18. i 5/20.) župan Krapinsko – zagorske županije 1. veljače 2021. godine donosi

 

PLAN SAVJETOVANJA

Krapinsko – zagorske županije

s javnošću za 2021. godinu

 

I.

 

Plan savjetovanja Krapinsko- zagorske županije s javnošću za 2021. godinu (dalje u tekstu: Plan savjetovanja) sadrži popis općih akata, odnosno drugih strateških ili planskih dokumenta koji se izrađuju i predlažu za donošenje u 2021. godini, a kojima se utječe na interese građana i pravnih osoba, popis nositelja izrade nacrta prijedloga akta, očekivano vrijeme njihovog donošenja, okvirno vrijeme provedbe internetskog savjetovanja te druge predviđene načine na koje se namjerava provesti savjetovanje, kako slijedi:

 

Red.

broj Naziv akta

ili dokumenta Nositelj

izrade nacrta

prijedloga kata Očekivano

vrijeme

donošenja akta Okvirno vrijeme

provedbe

internetskog

savjetovanja Ostali predviđeni

načini provedbe

savjetovanja/ očekivano

vrijeme Donositelji akta

1. Statutarna odluka

o izmjenama i dopuni

Statuta

Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za poslove Županijske skupštine I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

2. Odluka o izmjenama i dopunama Poslovnika

Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za poslove Županijske skupštine I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

3. Odluka o izmjenama i dopunama Odluke

o naknadama članovima Županijske skupštine i njezinih radnih tijela Upravni odjel za poslove Županijske skupštine I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

4. Odluka o organizaciji mrtvozorničke službe na području Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Županijska

skupština

5. Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

6. Pravilnik II. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije od 2021.-2023. godine Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

7. Godišnji plan uobičajenih mjera za sprečavanje šteta od divljači na području Krapinsko-zagorske županije za lovnu 2021./2022. godinu Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

8. Pravilnik o potpori tradicijskim obrtima – izmjena ili dopuna

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu I.

tromjesečje I.

tromjesečje Ne Župan

9. Vanjski plan zaštite i spašavanja od velikih nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Skladište i pretakalište naftnih derivata Zabok, operatera Tifon d.o.o. Upravni odjel za opće i zajedničke poslove

 

 

 

 

I. tromjesečje I. tromjesečje Javna rasprava

I. tromjesečje Župan

10. Pravilnik za dodjelu potpore za poticanje proizvodnje Zagorskih mlinaca Krapinsko-zagorske županije u 2021. godini Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam, promet i komunalni infrastrukturu II. tromjesečje I. tromjesečje Ne Župan

11. Plan razvoja Krapinsko – zagorske županije 2021. – 2027. Zagorska

razvojna

agencija II. tromjesečje II. tromjesečje Ne Županijska

skupština

12. Vanjski plan zaštite i spašavanja u slučaju nesreća koje uključuju opasne tvari za područje postrojenja Terminal UNP-a Pustodol, Sveti Križ Začretje, operatera Crodux plin d.o.o.

Upravni odjel za opće i zajedničke poslove II. tromjesečje II. tromjesečje Javna rasprava Župan

13. Pravilnik o

uvjetima, kriterijima i postupku dodjele stipendija redovitim učenicima srednjih škola i studentima s područja Krapinsko-zagorske županije

Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu II. tromjesečje II. tromjesečje Ne Županijska

skupština

14. Strategija za osobe s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

15. Strategija razvoja civilnog društva 2022.-2025. godine Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

16. Socijalni plan Krapinsko-zagorske županije 2022.-2027. godine Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

17. Regionalna strategija za mlade Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

18. Godišnji plan energetske učinkovitosti Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Župan

19. Strategija za osobe s invaliditetom Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade III. tromjesečje III. tromjesečje Ne Županijska

skupština

20. Program zaštite okoliša Krapinsko-zagorske županije Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

21. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2022.-2024. godine Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

23. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

24. Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2021. godine Upravni odjel za opće i zajedničke poslove IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

25. Strategija digitalne transformacije Krapinsko- zagorske županije Zagorska

razvojna

agencija I. tromjesečje I. tromjesečje Ne Županijska

skupština

26. Studija procjene utjecaja na okoliš za plan razvoja Krapinsko – zagorske županije za 2021.-2027. Zagorska

razvojna

agencija II. tromjesečje II. tromjesečje Javna rasprava Županijska skupština

27. Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu i projekcija za 2023. i 2024. godinu Upravni odjel za financije i proračun IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

28. Odluka o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2022. godinu Upravni odjel za financije i proračun IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

29. Program javnih potreba u sportu u 2022. godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

30. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi u 2022. godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

31. Program javnih potreba u kulturi u 2022. godini Upravni odjel za obrazovanje, kulturu, sport i tehničku kulturu IV. tromjesečje IV. tromjesečje Ne Županijska

skupština

 

 

 

II.

Plan savjetovanja objavit će se u „Službenom glasniku Krapinsko – zagorske županije“ i na službenim internetskim stranicama Krapinsko – zagorske županije.

 

 

Ž U P A N

Željko Kolar

 

r

Prilozi:

  Plan savjetovanja Krapinsko – zagorske županije za 2021. godinu

Zadnja promjena: 2.2.2021 | Prikazano 279 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
travanj 2021
poutsrčepesune
293031
1
 • 38 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Fotonaponska elektrana na OB Zabok–referenca za uspješno, kvalitetno i napredno!
 • Župan Kolar na temu mosta Bračak: „Neki su populisti a mi želimo rješavati probleme!“
 • 2
 • Dan svjesnosti o autizmu
 • Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u UO za opće i zajedničke poslove
 • 33 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Sinergija obojene ceste - otvorena izloža učeničkih radova OŠ Belec i SŠ Zlatar
 • 3
 • 33 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • "I SVJETLO U TAMI SVJETLI I TAMA GA NE OBUZE“
 • 4
  18 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  5
  Priopćenje Stožera civilne zaštite KZŽ
  6
 • 14 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Oglas - prijam na određeno vrijeme - UOzFiP
 • Odluka o započinjanju postupka strateške procjene utjecaja na okoliš
 • 7
 • Najavljen dolazak veće količine cjepiva – prilika za vraćanje normalnog života
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Svjetski dan zdravlja
 • 8
 • Struka ponovila: dvosmjeran promet mostom Bračak nije opcija, ali postoji rješenje
 • Profesor Baltazar online
 • Korona free rodilište
 • 50 novih osoba pozitivno na koronvirus
 • Nakon dodatnog vještačenja, odluka o PŠ Putkovec – obnova, ili rušenje i gradnja nove
 • 9
 • Javni natječaj - socijalni radnik u Domu Novi početak
 • 30 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Izvješće o tržištu nekretnina na području KZŽ za 2020.
 • Hvala za iskazanu hrabrost, čast i junaštvo – održan prijam za Dražena Jagečića
 • Župan Kolar: „Postojeći sustav financiranja zdravstvenog sustava je mrtav“.
 • Odluka o modelima nastave - većina učenika od ponedjeljka ponovno u školskim klupama
 • Održana konferencija za medije Županijskog stožera civilne zaštite
 • U Pregradi održana završna konferencija dvaju hvalevrijednih projekata
 • 10
 • 56 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Obilježen Dan grada Pregrade
 • 11
  12131415161718
  19202122232425
  262728293012
  3456789
  Gradovi / općine