Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Sjednice skupštine (saziv 2017)Županijska skupština

21. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 4. lipnja 2020. godine (četvrtak) u 16,00 sati u sportskoj dvorani Srednje škole Krapina u Krapini.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice,  održati će se AKTUALNI SAT.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenih zapisnika sa 19. i 20. sjednice Županijske skupštine održanih 26. veljače i 6. travnja 2020. godine,
 2. Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu,
 3. Prijedlog  odluke o izmjeni i dopuni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko – zagorske županije za 2020. godinu,
 4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-travanj 2020. godine,
 5. Izvještaj o radu Antikorupcijskog povjerenstva Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini,
 6. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko – zagorske županije za 2019. godinu,
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Godišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2019. godinu,
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na I. izmjene i dopune Financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2020. godinu,
 9. Izvještaj o radu i poslovanju zdravstvenih ustanova za 2019. godinu,
 10. Regionalna energetska agencija Sjeverozapadne Hrvatske - Izvještaj o radu  i financijski izvještaj za 2019. godinu,
 11. Prijedlog Akcijskog plana energetske učinkovitosti Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2020.-2022. godine,
 12. Javna ustanova za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode na području Krapinsko-zagorske županije: a)       Izvještaj o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja za 2019. godinu, b) Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu,
 13. Zavod za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije: a) Izvještaj o ostvarenju Godišnjeg programa rada za 2019. godinu, b) Izvještaj o financijskom poslovanju za 2019. godinu,
 14. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o osnivanju Javne ustanove za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije,
 15. Prijedlog odluke o odobrenju izmjene Izjave o osnivanju društva Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije d.o.o.,
 16. Prijedlog odluke o produljenju važenja Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije do 2020. godine za razdoblje od godinu dana,
 17. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade Strategije digitalne transformacije Krapinsko-zagorske županije
 18. Izvještaj o obavljenim obdukcijama i radu mrtvozorničke službe u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2019. godinu,
 19. Prijedlog odluke o stavljaju izvan snage Odluke o osnivanju postrojbi civilne zaštite specijalističke namjene Krapinsko-zagorske županije,
 20. Prijedlog odluka o određivanju pravnih osoba od interesa za sustav civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije,
 21. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Odbora za gospodarstvo
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Odbor za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje

Zadnja promjena: 28.5.2020 | Prikazano 1604 puta
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo