Novosti 11.7.2019
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

Novi Erasmus+ projekt Osnovne škole Bedekovčina

Agencija za mobilnost i programe EU odobrilo je financiranje projektnog prijedloga OŠ Bedekovčina pod nazivom "Škola je fora - zaIGRAJMO se i učimo!" u iznosu od 12.758,00 eura.

Projekt "Škola je fora - zaIGRAJMO se i učimo!" će trajati 24 mjeseca (početak 2. rujna 2019.), a u mobilnostima će sudjelovati ukupno 6 djelatnika OŠ Bedekovčina.

Nakon što je tijekom ožujka i travnja 2018. godine u OŠ Bedekovčina provedeno opsežno samovrednovanje, obradom i analizom prikupljenih upitnika, s naglaskom na odgovore i stavove učenika, jasno su se izdvojila dva područja u kojima je nužno unapređenje. Jedno područje definirali su učenički odgovori na anketne tvrdnje koje se tiču opće emocije učenika prema školi i zanimljivosti nastavnih sadržaja i načina predavanja učitelja, a drugo područje učenički odgovori na tvrdnje vezane za međusobne odnose učenika u školi. Odgovori učenika u velikoj su se mjeri podudarali s rezultatima praćenja i analize uspjeha učenika, gdje se kod određenog dijela učenika utvrdila niska razinu usvajanja odgojno-obrazovnih ishoda, što je na kraju rezultiralo i relativno lošim uspjehom.  I kod međusobnih odnosa među učenicima analize upućuju na lagani porast neprihvatljivih oblika ponašanja i isključivosti te međuvršnjačkih sukoba ili nasilnih oblika ponašanja među učenicima. Kako bismo u čim većoj mogućoj mjeri povećali zainteresiranost učenika za nastavu i školu (a samim time poboljšali njihov uspjeh) te poboljšali klimu u razredu i školi, nužno je dodatno osposobljavanje i usavršavanje učitelja i stručnih suradnika, kako na području novih metodičkih i didaktičkih principa te inovativnih metoda u poučavanju, tako i na području razvijanja soci-emocionalnih vještina i kvalitetnog suradničkog odnosa učenik-učenik i učenik-učitelj. S obzirom da igra potiče maštu i kreativnost te je učenicima najzabavniji oblik učenja, gdje ujedno dolazi do razvoja komunikacijskih i opće socijalnih vještina i jačanja osjećaja pripadnosti i prihvaćanja, implementaciju igre u nastavni proces vidimo kao velik potencijal za unapređenje navedenih prioritetnih područja unapređenja škole.

Ukupno u projektu i timskoj mobilnosti sudjeluje 6 zaposlenika škole; dvije učiteljice razredne nastave, dvije učiteljice engleskog jezika, vjeroučiteljica i stručna suradnica pedagoginja. Navedeni učitelji i stručni suradnici svojim profilima obuhvaćaju stručna područja i ciljane skupine učenika gdje se pokazala najveća potreba za unapređenjem. Nakon osmišljavanja projekta, odabrani i uključeni učitelji i stručna suradnica su putem eTwinninga i SEG-a odabrali edukacije/mobilnosti koji odgovaraju ciljevima projekta i potrebama škole, vezanim za unapređenje kvalitete nastave i prevencije neprihvatljivih oblika ponašanja. Odabranim mobilnostima će učitelji i stručni suradnici putem edukacija, upoznavanja drugih obrazovnih sustava i primjera dobre prakse, dobiti najkvalitetnije i najprimjenjivije nove spoznaje i iskustva koje će kasnije diseminirati na stručnim aktivima, razrednim i učiteljskim vijećima i roditeljskim sastancima u OŠ Bedekovčina te ih implementirati u nastavni proces u Osnovnoj školi Bedekovčina, a kako bi se povećao interes učenika za školuočuvala i podigla razina izvrsnosti koju škola ima te trajno poboljšala psihosocijalna klima i odnosi među učenicima. Na taj način će svi učitelji i stručni suradnici OŠ Bedekovčina biti upoznati s novo stečenim znanjima, vještinama i iskustvima, a roditelji i učenici će biti dodatno educirani. Osim što će svi dionici odgojno-obrazovnog procesa u OŠ Bedekovčina steći nove nužne kompetencije, očekivani dugoročni rezultati projekta su povećani interes učenika za nastavni proces i veći uspjeh u odgojno-obrazovnim postignućima, koje će za posljedicu imati osjećaj zadovoljstva i ispunjenosti kod učenika, učitelja i roditelja.


Zadnja promjena: 11.7.2019 | Prikazano 1277 puta

Najnovije iz područja