Novosti 4.12.2020
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

„Mi se trebamo prilagođavati osobama s invaliditetom, a ne one nama“

Župan Željko Kolar je uz Međunarodni dan osoba s invaliditetom u petak, 4. prosinca 2020. godine, održao prijam za predsjednika Koordinacije udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije Dragutina Bureka.

Župan Željko Kolar uputio je čestitku povodom Međunarodnog dana osoba s invaliditetom i zahvalio predsjedniku koordinacije Dragutinu Bureku na današnjem sastanku, ali i na radu u koordinaciji i udruzi invalida u Bedekovčini te preko njega čestitao i zahvalio se svim udrugama i članovima udruga koje rade u udrugama koje se bave s osobama s invaliditetom. „Iz onoga što sve rade udruge s područja naše županije, i naša Županija, i naši zajednički projekti pokazuju da smo mi vrlo senzibilizirani za osobe s invaliditetom, ali da svakodnevno moramo raditi dvije stvari. To je prije svega uklanjanje fizičkih barijera koje su često nepremostiva prepreka ljudima s invaliditetom, kako bi im olakšali njihovo otežano kretanje, a s druge strane da cijelo vrijeme senzibiliziramo javnost, da govorimo o našim članovima obitelji, našim susjedima, prijateljima kojima svi zajedno moramo omogućiti da im olakšamo njihov svakodnevni život i da im omogućimo da rade sve ono što oni i mogu raditi. A mogu raditi strahovito puno i to pokazuju iz dana u dan. Također, nekad se uhvate i u koštac s projektima koje se mnoge druge udruge ne bi usudile raditi“ - rekao je župan Kolar dodajući da su se na ovom sastanku složili da je praktično nemoguće uspoređivati aktivnosti, obim aktivnosti, veličinu projekata i angažiranost ljudi koji se bave tim projektima prije 4-5 godina i danas te naglasio kako samo u Udruzi invalida Bedekovčina je preko projekata zaposleno 26 ljudi. „Nemjerljiv je doprinos ovih udruga zbog čijeg se angažmana drastično na bolje promijenio i život osoba s invaliditetom. Ono što smo dogovorili je da će sljedeća koordinacija koju ćemo imati biti na dvije teme: formiranje zajednice udruga koje se bave s osobama s invaliditetom što bi Županiji olakšalo komunikaciju i oni bi preuzeli na sebe odgovornost raspodjele sredstava koje izdvaja Županija za rad udruga, a drugo je da će na toj koordinaciji biti prisutna i naša razvojna agencija kako bi dogovorili set besplatnih edukacija za ljude koji rade u udrugama, a kako bi se što bolje pripremili za novu financijsku omotnicu i opet bili među najboljima u Hrvatskom među udrugama koje se prijavljuju na EU projekte i privlače sredstva s kojima se brinu za osobe s invaliditetom“ – naveo je župan Kolar te ponovno naglasio poruku da se osobe s invaliditetom ne trebaju prilagođavati društvu, već se društvo mora prilagođavati osobama s invaliditetom.

Predsjednik Koordinacije udruga osoba s invaliditetom Krapinsko-zagorske županije i predsjednik Udruge invalida Bedekovčina Dragutin Burek naglasio je kako je vrlo zadovoljan suradnjom sa Županijom i načinom na koji vodi brigu o osobama s invaliditetom. „Sve naše udruge osoba s invaliditetom provode raznorazne projekte, prije svega “Pomoć u kući”, “Osobne asistencije”, “Pomoćnici u nastavi” i druge projekte, a to ne bismo mogli da nemamo potporu prije svega naše županije kao i potporu naših općina, gradova te Europskih fondova. Mi možemo funkcionirati jedino u suradnji sa županijom, općinama i gradovima te širom zajednicom i da se educiramo kako bi mogli što više koristiti sredstava koja nam nude fondovi Europske unije te resorna ministarstva. Na tom polju imamo više nego dobre rezultate i ja se nadam da će se takva suradnja nastaviti i dalje“ - rekao je predsjednik Koordinacije udruga OSI Dragutin Burek, koji je ovom prilikom u rad udruga osoba s invaliditetom pozvao i one osobe koje su do sada još nisu uključili kako bi svi zajedno povukli čim više sredstava i napravili što je moguće više za osobe s invaliditetom.

Zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek istaknula je kako Krapinsko – zagorska županija ima dugogodišnji tradiciju u prepoznavanju potreba osoba s invaliditetom i dugogodišnju tradiciju u omogućavanju što boljih uvjeta, kako bi Županija postala što kvalitetnija inkuzivna zajednica za sve osobe s invaliditetom. „U proračunu KZŽ svake se godine u tu svrhu izdvaja se preko 3, 5 milijuna. Obično nastojimo svake godine osigurati jedan dio iz EU fondova, 2, 5 mil. kuna se upravo odnosi na taj novac, a preko milijun kuna su naša izvorna sredstva. Možda i nije toliko važan iznos koliko su važne zapravo sve usluge koje smo razvili na području KZŽ, počevši od onih najmanjih, djece s poteškoćama u razvoju i od usluge rane intervencije koja je na doživjela jedan zadovoljavajući stupanj“ – rekla je zamjenica župana za društvene djelatnosti te podsjetila na sve aktivnosti koje Županija financira od najranije dobi do kraja života. „Osobe s invaliditetom se ne trebaju prilagođavati zajednici, zadatak svih institucija i svih nas u društvenoj zajednici je da prilagođavamo naše uvjete potrebama osobama s invaliditetom kako bi se one mogle što bolje realizirati, što bolje ostvariti i imati jednako kvalitetan i sretan život kao i svi ostali. Čestitam svima Međunarodni dan osoba s invaliditetom uz poruku da svaki dan trebamo brinuti da zajednicu prilagođavamo njihovim potrebama“ – poručila je zamjenica Petek te navela kako Krapinsko-zagorska županija financira edukacijskog rehabilitatora koji radi u dječjem vrtiću u Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice, potom rad kabineta za ranu intervenciju pri Centru za odgoj i obrazovanje Krapinske Toplice te zajedno sa jedinicama lokalne samouprave i prijevoz za dolazak djece u Centar. „Kabinet koji radi dva mjeseca brine za osmero mališana i njihovih obitelji kroz savjetodavni rad i pomaže im kako bi oni što bolje kompenzirali svoje poteškoće, rehabilitirali se i bili što spremniji ući prije svega u redovni sustav odgoja i obrazovanja. Za ranu intervenciju Županija izdvaja 250.000 kuna, a za sljedeću godinu smo namijenili 400.000 kuna i to zapravo pokazuje smjer kojim ide županija. Osim brige za djecu i mlade s poteškoćama u razvoju, tu je i briga za sve osobe s invaliditetom na području naše županije, koju vrlo kvalitetno provodimo uz pomoć i suradnju naših udruga, osoba s invaliditetom, koje nam kroz koordinaciju udruga pomažu kreirati politike, ali i detektiranju potreba kako bismo financijski pomogli realizaciji tih potreba, prije svega kroz naš natječaj. Kroz natječaj preko 200.000 kuna izdvajamo za projekte i programe osoba s invaliditetom“ – opisala je zamjenica župana za društvene djelatnosti te dodala kako brojka od 118 pomoćnika u nastavi za 131 dijete i mlade osobe pokazuje kako nitko od njih nije uskraćen za tu potrebu te da sva djeca imaju redovne uvjete odgoja i obrazovanja uz podršku pomoćnika.


U 2011. god. je na poticaj i uz potporu Županije 10 aktivnih udruga osoba s invaliditetom s područja županije osnovalo Koordinaciju udruga osoba s invaliditetom i potpisalo Sporazum o suradnji i partnerstvu s ciljem jačanja suradnje među udrugama i ostvarivanja i promicanja prava osoba s invaliditetom, zajedničkog istupanja, iniciranja i predlaganja mjera, te konkuriranja na domaćim i inozemnim natječajima i otad se redovito održavaju sastanci. Krapinsko-zagorska županija u suradnji s Koordinacijom udruga osoba s invaliditetom, odnosno predstavnicima svih udruga osoba s invaliditetom na području Krapinsko-zagorske županije već tradicionalno organizira zajedničko obilježavanje Međunarodnog dana osoba s invaliditetom. Ranijih godina obilježavalo se putem manifestacija, okruglih stolova, mimohoda i slično, dok je ove godine održan zajednički on-line tematski sastanak na temu: Izazovi rada udruga i života pojedinaca u doba pandemije.  Osim zajedničkog obilježavanja ključnih datuma kontinuirano se radi na unapređenju partnerstva kroz pružanje stručne pomoći u provedbi mjera. Također se nastoji i dalje potpomagati rad udruga, Koordinacije udruga i smatrati ih partnerima u projektima kojima se ostvaruju prava osoba s invaliditetom i pružati im sigurnost i zaštitu te omogućiti im zapošljavanje i razvoj u cilju promoviranja i postizanja višeg standarda. Također se vrlo intenzivno surađuje sa HZZ-om, PU Krapina, kako bi se potaknulo zapošljavanje osoba s invaliditetom.

 

Fotogalerija


Zadnja promjena: 4.12.2020 | Prikazano 798 puta