Novosti 19.3.2020
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu – gradnja polj. zgrade u Općini Radoboj

Planirani zahvat – gradnja poljoprivredne zgrade (spremišta za voće) u Općini Radoboj, na k.č.br. 2288 k.o. Radoboj, nositelja zahvata Dario Vidović, Radoboj 190, Radoboj, prihvatljiv je za ekološku mrežu.

Prilozi:

  Rješenje

Zadnja promjena: 19.3.2020 | Prikazano 1205 puta