Novosti 10.1.2019
Zdravstvo, socijalna skrb, udruge i mladi

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za 2019. - civilno društvo

Utvrđuje se Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

KLASA: 007-02/18-01/160
URBROJ: 2140/01-02-18-2
Krapina, 28. prosinca 2018.

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13. i 26/13.- pročišćeni tekst),  i članka 8. Uredbe o mjerilima, kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i  projekta od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/15) i članka 8. Pravilnika o financiranju programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge na području Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 30A/15), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini

I.

Utvrđuje se Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije u 2019. godini, prema tablici koja se nalazi u prilogu.

II.

Ovaj Godišnji plan objaviti će se u Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije i službenim mrežnim stranicama Krapinsko-zagorske županije.

ŽUPAN
Željko Kolar

Prilozi:

  Godišnji plan natječaja i javnih poziva za financiranje projekata i programa organizacija civilnog društva u 2019. godini

Zadnja promjena: 10.1.2019 | Prikazano 1420 puta