Ostalo

Imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u KZŽ

Pokreće se postupak za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.

KLASA: 023-01/19-01/04

URBROJ: 2140/01-02-20-6

Krapina, 10. ožujka 2020.

Na temelju članka 10. Odluke o zaštiti prijavitelja nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 52/19) župan Krapinsko-zagorske županije objavljuje

P O Z I V

za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji

I.

Pokreće se postupak za imenovanje povjerljive osobe za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji.

II.

Povjerljiva osoba za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji prati primjenu zakona kojim se uređuje zaštita prijavitelja nepravilnosti, zaprima prijave nepravilnosti, provodi postupak unutarnjeg prijavljivanja nepravilnosti, štiti identitet prijavitelja nepravilnosti i podatke zaprimljene u prijavi od neovlaštenog otkrivanja odnosno objave drugim osobama, osim ako to nije suprotno zakonu, pruža prijavitelju nepravilnosti opće informacije o njegovim pravima i postupku te mu omogućuje uvid u spis predmeta, vodi evidenciju o zaprimljenim prijavama te postupa sukladno posebnim propisima koji uređuju sustav unutarnjih kontrola u javnom sektoru.

III.

Za povjerljivu osobu za unutarnje prijavljivanje nepravilnosti u Krapinsko-zagorskoj županiji predlaže se imenovanje Ivanke Stanković, dipl.iur.

IV.

Svaki službenik/službenica i namještenik/namještenica Krapinsko-zagorske županije može dati i svoj prijedlog za imenovanje povjerljive osobe iz reda službenika/službenica Županije.

V.

Pozivaju se službenici i namještenici Krapinsko-zagorske županije da najkasnije do 30. ožujka 2020. godine Upravnom odjelu za poslove Županijske skupštine bilo kojim sredstvom koji omogućuje pisani zapis predlože povjerljivu osobu ili podrže predloženu povjerljivu osobu iz točke III. ovog Poziva, odnosno da izraze svoje protivljenje imenovanju preložene povjerljive osobe.

VI.

Ako najmanje 20% službenika/službenica i namještenika/namještenica Županije ne predloži odnosno ne podrži ni jednog službenika/službenicu za imenovanje povjerljivom osobom, župan će kao povjerljivu osobu imenovati osobu predloženu u točci III. ovog Poziva, pod uvjetom da se isti postotak službenika/službenica i namještenika/namještenica Županije ne usprotivi imenovanju predložene povjerljive osobe.

Ako je više osoba predloženo za povjerljivu osobu, prednost ima kandidat/kandidatkinja koji dobije potporu većeg broja službenika/službenica i namještenika/namještenica Županije.

VII.

Na prijedlog imenovane povjerljive osobe župan će imenovati zamjenika povjerljive osobe.

Povjerljivu osobu i zamjenika povjerljive osobe imenuje župan uz njihov prethodni pristanak.

Ž U P A N

Željko Kolar

Prilozi:

  Tekst Poziva

Zadnja promjena: 16.3.2020 | Prikazano 291 puta
  Dodajte podsjetnik u Vaš kalendar
  • Ukoliko koristite email klijent (npr.MS Outlook, Thunderbird, email klijent na mobilnim uređajima i tabletima) ili zasebnu kalendar aplikaciju, kliknite OVDJE
    Upute: Kliknite na link i odaberite Otvori / Open.
  • Ukoliko vašem kalendaru pristupate putem internet preglednika (npr. Gmail), unesite vašu email adresu i kliknite Pošalji podsjetnik
    Vaša email adresa: