Novosti 19.4.2017
Ostalo

Za sanaciju divljih odlagališta KZŽ izdvojila 95 tisuća kuna

Krapinsko-zagorska županija osigurala je 95 tisuća kuna za sanaciju divljih odlagališta na području županije.

Sredstva je dobilo ukupno 11 gradova i općina s područja Krapinsko-zagorske županije, kako slijedi:

 

 

-          Grad Oroslavje - 10.000,00 kuna za lokaciju u Mokricama nasuprot restorana Punkt i auto kuće Kozina d.o.o.

 

-          Grad Zlatar -  10.000,00 kuna za lokaciju u blizini radio odašiljača u Vinogradarskoj ulici

 

 

-          Grad Klanjec - 10.000,00 kuna za lokaciju u naselju Florijan

 

-          Općina Budinšćina - 10.000,00 kuna za lokaciju kod Jambrečića u Zajezdi i lokaciju Grtovec- kod Frtalja

 

 

-          Općina Radoboj - 7.000,00 kuna za lokaciju u naselju Radobojsko Strahinje - Kamenjak

 

-          Općina Gornja Stubica -  8.000,00 kuna za lokaciju uz državnu cestu D-307 i nekoliko manjih odlagališta u naselju Gusakovec

 

-          Općina Hrašćina -  7.000,00 kuna za lokaciju Donji Kraljevec kod zaseoka Vušaki

 

 

-          Općina Zlatar Bistrica -  7.000,00 kuna za lokaciju uz nerazvrstanu cestu u zaseoku Basrani - Petolasi.

 

-          Općina Lobor -  8.000,00 kuna za lokacije u šumi Genek-naselje Velika Perovagorska, šumi Viški-naselje

Loborsko Završje i lokacija Vlaheki u naselju Loborsko Završje

 

-          Općina Novi Golubovec -  10.000,00 kuna za lokaciju “Gorska šuma” uz cestu D29 Tuškova štalica-Ranjeni Isus

 

-          Općina Mače -  8.000,00 kuna za lokaciju u šumi Broci i lokacija u šumi Krč.


Zadnja promjena: 19.4.2017 | Prikazano 709 puta