Novosti 11.12.2020
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

„Novi početak“ počeo s radom 07. prosinca ove godine

U petak, 11. prosinca 2020. godine u Krapini je održana konferencija za medije na kojoj je objavljeno da je na području Krapinsko – zagorske županije od 07. prosinca počeo raditi dom za žrtve obiteljskog nasilja, sigurna kuća „Novi početak“.

Župan Željko Kolar je istaknuo: „Mi kao društvo i kao Krapinsko – zagorska županija imamo nultu stopu tolerancije na bilo koju vrstu nasilja i želimo prije svega prevenirati na tome, no kada dođe do eskalacije nasilja u obitelji od 7. prosinca imamo sigurnu kuću i nećemo morati žrtve smještavati u Zagreb i okolne županije“, rekao je župan Kolar.

 

Zamjenica župana Jasna Petek napomenula je da su skloništa za žrtve nasilja zapravo mjesta gdje žrtve nasilja mogu pronaći privremeno sklonište da se izvuku iz nasilne situacije u svom domu. Prvenstveno je to mjesto koje treba biti sigurno, pružiti zaštitu žrtvama, a s druge strane, to je mjesto i prilika za novi početak. "To je mjesto gdje žrtve nasilja ojačavaju svoje preduvjete za samostalan život u budućoj zajednici. S radom ovog skloništa zaokružene su usluge koje Krapinsko – zagorska županija provodi od 2012. godine na svom području. Tu mislim na SOS telefon uslugu, zatim od 2017. godine uslugu savjetovališta za žrtve nasilja koje KZŽ provodi u suradnji sa Centrom za edukaciju, savjetovanje i informiranje iz Zagreba. Osnivanje ustanove Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak iskristalizirala se kao najbolja moguća varijanta skloništa za žrtve nasilja. Bilo je više varijanti i modela na koji način može funkcionirati takvo sklonište, međutim smatrali smo da je najkvalitetnije rješenje upravo osnivanje ustanove, zato što ona prije svega osigurava preduvjete za dugoročno rješenje, kontinuitet u radu i usmjerenost i stručnost u radu kada je potrebno pružanje socijalne usluge osiguravanja pomoći žrtvama nasilja“, – rekla je zamjenica Petek, dodajući da je Županijska skupština u srpnju donijela odluku o osnivanju ustanove i da se na pripremnim radnjama radilo cijele godine. „Tu mislim na pronalazak objekta, opremanje objekta sukladno Pravilniku o pružanju socijalnih usluga i posebno s naglaskom na sigurnost objekta, videonadzor i sve što je potrebno da objekt pruža stopostotnu sigurnosnu zaštitu za žrtve nasilja. Osim te fizičke komponente priprema, velik dio priprema odnosio se na donošenje potrebnih akata, na ishođenje rješenja resornog ministarstva za pružanje socijalnih usluga, upisivanje u Upisnik socijalnih usluga, dobivanje licence za pružanje tih socijalnih usluga, formiranje Upravnog vijeća i na kraju zapošljavanje djelatnika sukladno Pravilniku, da bi takva ustanova mogla funkcionirati“, dodala je Petek.

 

Pročelnica Upravnog odjela KZŽ za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Martina Gregurović Šanjug rekla je da Dom ima kapacitet za 8 korisnika, odraslih osoba i djece, a za razliku od većine ostalih takvih ustanova, ovo sklonište pruža mogućnost sklanjanja žrtava nasilja oba spola, s djecom, za što je važno da imaju ili preporuku Centra za socijalnu skrb ili ako se radi o hitnom smještaju, onda na hitan poziv i zahtjev policije. Dodala je da je KZŽ u potpunosti financirala sve pripreme oko ovog projekta i početka rada ustanove, sva sredstva potrebna za rad djelatnika, u iznosu do sada oko 400 tisuća kuna.

 

U slučaju da bilo tko primijeti nasilje ili da se žrtva želi obratiti i potražiti pomoć, to može na žurni broj 112, koji preusmjerava na policiju, ali više informacija o domu može se dobiti na mrežnim stranicama doma www.novipocetak.kzz.hr ili na telefon 521-001, a može se obratiti i na e-mail novi.pocetak@kzz.hr

Fotogalerija


Zadnja promjena: 11.12.2020 | Prikazano 1527 puta