Sjednice skupštine (saziv 2017)Županijska skupština

23. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 8. listopada 2020. godine (četvrtak) u 16,00 sati u održati u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preporoda 13.

U skladu sa člankom 107. Poslovnika Županijske skupštine, prije rada po dnevnom redu sjednice,  održati će se AKTUALNI SAT.

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 22. sjednice Županijske skupštine održane 15. srpnja 2020. godine,
 2. Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 3. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2020.
 4. Izvještaj o utrošku proračunske zalihe za razdoblje srpanj – rujan 2020. godine
 5. Polugodišnji izvještaj o radu župana za razdoblje siječanj-lipanj 2020. godine
 6. Prijedlog odluke o osnivanju Fonda za obnovu Grada Zagreba, Zagrebačke županije i Krapinsko-zagorske županije
 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Polugodišnji izvještaj o izvršenju Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 8. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko - zagorske županije za 2020. godinu
 9. Polugodišnji izvještaj o radu i financijskom poslovanju zdravstvenih ustanova za 2020. godinu
 10. Vatrogasna zajednica Krapinsko-zagorske županije, Izvještaj o radu i Godišnji financijski izvještaj za 2019. godinu
 11. Izvještaj o provedbi Strategije razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2019. godinu
 12. Prijedlog zaključka o davanju suglasnosti za promjenu prostora obavljanja djelatnosti (Ordinacija dentalne medicine Renato Škrobot)
 13. Prijedlog programa javnih potreba u kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 14. Prijedlog programa javnih potreba u sportu Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 15. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi Krapinsko-zagorske županije za 2020. godinu
 16. Prijedlog rješenja o imenovanju ravnateljice Zavoda za prostorno uređenje Krapinsko-zagorske županije
 17. Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Dom zdravlja Krapinsko – zagorske županije
 18. a) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Viktora Kovačića u Humu na Sutli
  b) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Ksavera Šandora Gjalskog u Zabokuc) Prijedlog zaključka o prijenosu kapitalnih ulaganja Krapinsko-zagorske županije na Osnovnu školu Janka Leskovara u Pregradi
 19. Pitanja i prijedlozi.

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Odbora za gospodarstvo
  Sjednica Odbora za komunalne djelatnosti
  Sjednica Odbora za poljoprivredu
  Sjednica Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Sjednica Odbora za izbor i imenovanja

Zadnja promjena: 1.10.2020 | Prikazano 1023 puta