Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis – Općina Petrovsko

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000489
URBROJ: 2140-08-22-0006
Krapina, 02.12.2022.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA PETROVSKO, HR-49234 Petrovsko, Petrovsko 1

 

1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za građenje građevine javne i društvene namjene – Vodosprema Mužari i crpna stanica, 2.a skupine, na građevnoj čestici broj 492/1 i 2643, te k.č.br. 492/6 koja će se formirati od dijela k.č.br. 492/1 u k.o. Petrovsko (Petrovsko).

2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 20.12.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr

Prilozi:

  Javni poziv

Zadnja promjena: 2.12.2022 | Prikazano 898 puta
Dokumenti
Obrasci
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo