Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis predmeta (Plin Konjščina d.o.o.)

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.01.2023. u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.

REPUBLIKA HRVATSKA

Krapinsko-zagorska županija

Upravni odjel za prostorno uređenje,

gradnju i zaštitu okoliša

Zlatar

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000508

URBROJ: 2140-08/20-23-0006

Zlatar, 20.01.2023.

Predmet: Javni poziv za uvid u spis predmeta

PLIN KONJŠČINA d.o.o., HR-49282 Konjščina, Bistrička cesta 1

- dostavlja se

I.

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene energetskog sustava (distribucijski plinovod), 2.b skupine, rekonstrukcija srednjetlačnog plinovoda u Zagorskoj ulici u Zlatar Bistrici na katastarskim česticama k.č. 577/4, 577/3, 2804/2 k.o. Veleškovec (Zlatar-Bistrica, Zagorska ulica), k.č. 959, 2007 k.o. Lovrečan (Zlatar-Bistrica, Zagorska ulica).

II.

Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 31.01.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Zlatar, Park hrvatske mladeži 2, II kat.

III.

Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.

IV.

Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.

V.

Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

SAVJETNIK ZA

PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Vjeran Jugo, dipl.ing.građ.

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: vjeran.jugo@kzz.hr

 

Prilozi:

  Tekst javnog poziva

Zadnja promjena: 20.1.2023 | Prikazano 861 puta
Dokumenti
Obrasci
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo