Datum:20.1.2022

Datum objave članaka

20.1.2022
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/10
Izgradnja stambene građevine s bazenom na novoformiranoj k.č. 2235/10 nastaloj od dijela k.č. 2235/4 k.o. Kraljev vrh podnositelja zahvata PRIMAT FACILITIES d.o.o., Zastavnice 11/1, Hrvatski Leskovac, OIB: 75372717682 prihvatljiv je za ekološku mrežu.
20.1.2022
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/8
Izgradnja stambene građevine s bazenom na novoformiranoj k.č. 2235/8 nastaloj od dijela k.č. 2235/4 k.o. Kraljev vrh podnositelja zahvata PRIMAT FACILITIES d.o.o., Zastavnice 11/1, Hrvatski Leskovac, OIB: 75372717682 prihvatljiv je za ekološku mrežu.
20.1.2022
Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Kraljev Vrh - 2235/9
Izgradnja stambene građevine s bazenom na novoformiranoj k.č. 2235/9 nastaloj od dijela k.č. 2235/4 k.o. Kraljev vrh podnositelja zahvata PRIMAT FACILITIES d.o.o., Zastavnice 11/1, Hrvatski Leskovac, OIB: 75372717682 prihvatljiv je za ekološku mrežu.
20.1.2022
576 novih osoba pozitivnih na koronavirus
Priopćenje Stožera civilne zaštite Krapinsko-zagorske županije - 20. siječnja 2022. godine.
20.1.2022
Podnošenje prijedloga i peticija
Građani Krapinsko-zagorske županije imaju pravo Županijskoj skupštini predlagati donošenje općeg akta ili rješavanje određenog pitanja iz njezinog djelokruga te podnositi peticije o pitanjima iz samoupravnog djelokruga županije od područnog (regionalnog) značenja.