Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj


Zadaće Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova utvrđene su Odlukom o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 37/17).


Zadaće Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova utvrđene su Odlukom o osnivanju Županijskog povjerenstva za ravnopravnost spolova («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije», br. 37/17 i 56a/21).

Krapinsko-zagorska županija je radi kontinuiranog poticanja, povezivanja i usklađivanja djelatnosti svih tijela od značenja za ostvarivanje ravnopravnosti spolova na području Krapinsko-zagorske županije, kao i poduzimanja mjera kojima se pridonosi stvaranju uvjeta za poštivanje i ostvarivanje ravnopravnosti spolova osnovala Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova.

Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije na svojoj 6. sjednici, održanoj dana 11. ožujka 2022. godine, donijela je rješenje o imenovanju članova/ica Povjerenstva za ravnopravnost spolova Krapinsko-zagorske županije. Mandat članovima/icama Povjerenstva traje do isteka tekućeg mandata Županijske skupštine.

Članice i članovi povjerenstva:

Osoba za stručnu i administrativnu podršku

Sve prijedloge, primjedbe i sugestije, kao i vlastita iskustva vezana uz problematiku ravnopravnosti spolova, možete iznijeti članu i članicama Županijskog povjerenstva ili ih proslijediti osobi za stručnu i administrativnu podršku na sljedeći mail: sonja.novacki@kzz.hr.

Vezano:

091/752-2375