Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Županijska skupštinaSjednice skupštine (saziv 2013)

Održana 11. sjednica Županijske skupštine

U četvrtak, 5. veljače održana 11. sjednica Županijske skupštine

U četvrtak, 5. veljače održana je 11. sjednica aktualnog saziva Županijske skupštine. Sjednica je održana u Maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini s početkom u 16:00 sati. Od 41 člana Skupštine prisutno je bilo njih 33. Predsjedala je predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki. Sjednici su nazočili župan Željko Kolar, zamjenica župana za društvene djelatnosti Jasna Petek i zamjenik župana za gospodarstvo Anđelko Ferek-Jambrek

Raspravljalo se prema dnevnom redu:

1. Verifikacija skraćenog zapisnika sa 10. sjednice Županijske skupštine održane 17. prosinca 2014. godine,

2. Prijedlog odluke o povjeravanju poslova od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o.

3. Izvješće o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine,

4. Prijedlog odluke o izmjenama i dopuni Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije,

5. Prijedlog zaključka o potvrdi Programa rada i Financijskog plana za 2015. godinu Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije,

6. Prijedlog odluke o izmjenama i dopunama Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije,

7. Strategija razvoja ljudskih potencijala Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2014.-2020. godine,

8. Izvješće o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji za 2014. godinu,

9. Izvješće o radu Županijskog savjeta mladih za 2014. godinu,

10. Izbor članica/ članova Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenica/zamjenika,

11. Pitanja i prijedlozi.

 

Skupština je na sjednici donijela:

Odluku o povjeravanju poslova od općeg gospodarskog interesa za Krapinsko-zagorsku županiju Zagorskoj razvojnoj agenciji d.o.o.

Dnevni red je na početku sjednice dopunjen Prijedlogom ove odluke. Njome se poslovanje Zagorske razvojne agencije i formalno usklađuje sa novim Zakonom o regionalnom razvoju koji se počeo primjenjivati 1. siječnja 2015., sukladno izdanom mišljenju Agencije za zaštitu tržišnog natjecanja

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o utrošku proračunske zalihe za razdoblje siječanj-prosinac 2014. godine.

O korištenju proračunske zalihe odlučuje župan. Njemu je u 2014. godini za ovu namjenu na raspolaganju bilo 200.000,00 kuna. Utrošeno je 191.036,01 kuna, od čega 21.000,00 za potpore prvorođenoj djeci i 54.023,00 kuna za pomoć poplavama pogođenim područjima u Slavoniji.

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke koeficijenata za obračun plaće službenika i namještenika u upravnim tijelima Krapinsko-zagorske županije.

Ovom odlukom se donose manje promjene kojim je važeća odluka usklađena s novim pravilnicima o unutarnjem redu upravnih tijela Županije.

- Zaključak kojim se prihvaća Program rada i Financijski plan Vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu.

Financijski plan Vatrogasne zajednice predviđa 895.400,00 kuna prihoda i jednako toliko rashoda. Najveći udio u prihodima čini 680.000,00 kuna osiguranih u Proračunu Krapinsko-zagorske županije za 2015. godinu za financiranje rada VZKZŽ. Program rada predviđa aktivnosti na 28 točaka koji pokrivaju širok raspon aktivnosti koje se većinom svode na djelatnosti osposobljavanja i uvježbavanja: od sudjelovanja u Posebnim aktivnostima Vlade RH u provedbi posebnih mjera zaštite od požara, preko vatrogasnih natjecanja, pomoći manjim vatrogasnim zajednicama, edukacije vatrogastva i pučanstva do promocije vatrogastva i redovitog informiranja javnosti o svom radu. Članovi Skupštine su u raspravi izrazili zadovoljstvo djelovanjem Vatrogasne zajednice i cjelokupnog vatrogastva na području Krapinsko-zagorske županije.

Odluku o izmjenama i dopuni Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije.

Ovom odlukom se mijenja važeća odluka iz 1998. godine. Novom odlukom se ukidaju neka ograničenja za dodjelu Povelje Krapinsko-zagorske županije koja se sad može dodijeliti svim fizičkim i pravnim osobama za naročite uspjehe na svim područjima gospodarskog i društvenog života od značenja za Županiju. Uvode se Priznanja župana: diploma i zahvalnica. Diploma se dodjeljuje domaćoj fizičkoj ili pravnoj osobi za naročita postignuća i doprinos u radu pojedinog područja. Zahvalnica se dodjeljuje domaćoj ili stranoj fizičkoj ili pravnoj osobi kao priznanje za doprinos u odvijanju djelatnosti od interesa za Krapinsko-zagorsku županiju, za donacije, humanitarne i slične aktivnosti. Ova priznanja se uručuju na svečanoj sjednici Skupštine. Postupak dodjele svih priznanja se pokreće upućivanjem javnog poziva za podnošenje prijedloga koji se podnose najkasnije do 1. ožujka tekuće godine.

Zaključak kojim se prima na znanje Strategija razvoja ljudskih potencijala2014.-2020. godine.

Županijskoj skupštini je na sjednici predstavljena Strategija razvoja ljudskih potencijala2014.-2020. godine u čijoj su izradi sudjelovali svi članovi Partnerskog vijeća za tržište rada. Strategija formulira tri strateška cilja i predviđa mjere za njihovo ostvarenje u sedmogodišnjem razdoblju. Implementacijom ovih mjera želi se ostvariti vizija tržišta rada Županije, definirana kao: konkurentno gospodarstvo temeljeno na znanju i inovacijama uz društveno odgovorno poslovanje.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji

Od veljače 2014. godine, kada je podneseno posljednje o radu Službeničkog suda, nije bilo zaprimljenih zahtjeva za pokretanje postupka. Postupak pokrenut u 2013. godini, temeljem zahtjeva Grada Donje Stubice protiv namještenika navedene jedinice lokalne samouprave pravomoćno je okončan u ožujku 2014.

Zaključak o prihvaćanju Izvješća Županijskog savjeta mladih za 2014. godinu i Rješenje o izboru članova/članica Županijskog savjeta mladih i njihovih zamjenika/zamjenica


Prije početka rada po dnevnom redu održan je aktualni sat

Predsjednica Županijske skupštine Vlasta Hubicki je županu uputila prijedlog vezan uz iznajmljivanje školskih sportskih dvorana na području Krapinsko-zagorske županije. Podsjetila je da je izgradnja školskih dvorana na području Županije počela 2001. godine. Izgradnja je financirana sredstvima državnog i županijskog proračuna, kao i proračunima općina i gradova. Dvorane su namijenjene za školske potrebe, a u ostalo vrijeme postoji mogućnost korištenja za potrebe stanovništva jedinica lokalne samouprave za rekreaciju i sportove. Predsjednica Skupštine je istaknula da su školski odbori pravilnicima uredili iznajmljivanje dvorana, ali i predložila da se, zbog potrebe za jednakim postupanjem na nivou Županije, utvrde osnovni kriteriji iznajmljivanja školskih dvorana te da se Skupštinu upozna s istima. Kriteriji bi se, prema prijedlogu, trebali izraditi do sljedeće sjednice Županijske skupštine

Župan Željko Kolar je odgovorio da se slaže da bi bilo dobro da se utvrde kriteriji, koji bi prije svega vrijedili za iznajmljivanje u one svrhe koje nisu obuhvaćene osnovnim namjerama dvorana. Kriteriji će se utvrditi do sljedeće sjednice Skupštine, koju će i obavijestiti o njihovom donošenju.

Leonard Fulir je, povodom jučerašnjeg potpisivanja ugovora Kreditom do uspjeha, postavio pitanje o rezultatima dosadašnjeg poticanja subvencioniranja kamata poduzetnicima od strane Županije.

Župan Kolar je odgovorio da su se u periodu od 2010. do 2014. godine provodila dva programa: Lokalni projekti razvoja malog gospodarstva, 2009. godina i Lokalni projekti razvoja mikrokreditiranja, 2009. godina. U četiri godine izdano je 129 kredita, od čega 67 za proizvodne djelatnosti i 62 za uslužne, ukupne vrijednosti 129.429.000,00 kuna. Projekt traje do 2021. godine i ukupna subvencija kamata od strane Županije iznosi 3.254.000,00 kuna. Broj ljudi koji je radio u tim poduzećima je 2.548, a broj novozaposlenih je 274. Župan je naglasio da je Krapinsko-zagorska županija iskoristila najviše sredstava od svih županija.

Stanka Belinu je zanimalo u kojem je stanju projekt Stubaki. Rekao je da je od najave projekta prošlo šest godina, ali da unatoč velikim najavama još uvijek nema vidljivog napretka. Naglasio je da trenutno ne postoji mehanizam koji bi sankcionirao investitora u slučaju odustajanja od projekta. Belina je podsjetio i da je Zagorska demokratska stranka predložila amandman koji bi propisao takvu mogućnost, ali da je isti odbijen.

Župan Kolar je odgovorio da se trenutno izvode radovi na prilaznoj cesti sa kompletnom  infrastruktorom. Radovi ukupne vrijednosti 16.000.000,00 kuna trebali bi biti gotovi do travnja. Predviđena je izgradnja u fazama. Projekti za prvi hotel od 4 zvjezdice su u završnoj fazi i on bi se trebao početi graditi ove godine. Župan je predložio da se dodatne informacije sa skupštine društva i nadzornog odbora dostave članovima Skupštine.

Damir Hubak je uputio molbu županu da preispita stanje školske dvorane u Loboru. Krov dvorane propušta na jednom mjestu, iako je dvorana nedavno sanirana županijskim sredstvima.

Župan je odgovorio da se radi na otklanjanju nedostataka. Riječ je o sitnom kvaru koji nije povezan s obavljenom sanacijom, ali da će se naravno i on popraviti. Naglasio je da za radove sanacije postoji garancija i eventualne nedostatke u tom dijelu će otkloniti izvođač u vlastitom trošku.

 

Materijali

Zapisnik

 

Prije same sjednice sastala su se sljedeća radna tijela Županijske skupštine:

Odbor za gospodarstvo

Odbor za društvene djelatnosti

Odbor za financije i proračun

Odbor za statut i poslovnik

Odbor za izbor i imenovanja

Fotogalerija


Zadnja promjena: 9.2.2015 | Prikazano 5902 puta

Najnovije iz područja

Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
rujan 2021
poutsrčepesune
3031
1
 • Izvješća o prikupljanju i pružanju humanitarne pomoći za 2020.
 • Radni posjet Općini Konjščina
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Hrvatske ceste - Prišlin)
 • 18 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Održana interkulturalna večer s volonterima iz Španjolske i Estonije
 • 2
 • 9 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Selnica, Sveti Matej)
 • 3
 • Vetropack Straža – 25 godina
 • Agro Oskar otišao u Zagorje!
 • 20 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 4
  7 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  5
  14 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  6
 • Uručene diplome osteopatima
 • Održano jubilarno, 10. izdanje INA Rallya Kumrovec
 • Počeo 56. Tjedan kajkavske kulture u Krapini
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (HEP, "Donji Macelj Srevast")
 • PRVI DAN ŠKOLE
 • Sufinanciranje troškova prijevoza redovitih učenika srednjih škola
 • 20. Znanstveni skup o kajkavskom jeziku, književnosti i kulturi
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 7
 • Hrvatska volontira – poziv za uključivanje
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dubravko Žužić, Zagreb)
 • 23 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Preminuo Krste Radak
 • 8
  22 nove osobe pozitivne na koronavirus
  9
 • Popis stanovništva - informacija o samopopisivanju
 • Dan Varaždinske županije
 • Javni natječaj za prijam u službu (Viši stručni suradnik i savjetnik)
 • Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (uzgoj peradi)
 • 28 novih COVID pozitivnih osoba, 1 osoba preminula
 • 10
 • Otvoren 29. Zagorski gospodarski zbor
 • Julije Domac nominiran za dodjelu GREEN PRIX nagrade / GLASANJE
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (rekonstrukcija županijske ceste ŽC2168)
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Dodijeljena priznanja tvrtkama za 30. obljetnicu rada
 • 11
  17 novih osoba pozitivno na koronavirus
  12
 • 14 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Održani 24. Susreti za Rudija
 • 13
 • Održan 56. Festival kajkavskih popevki
 • Obilježeno 50 godina muzejske djelatnosti na Hušnjakovu
 • Dani otvorenih vrata Vetropack Straže
 • OBAVIJEST – Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, promet…
 • POČEO POPIS STANOVNIŠTVA – do 26. rujna se možete sami popisati
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Ministar Fuchs posjetio OŠ Krapinske Toplice
 • 14
 • Zajedno za Gupčev kraj - BUNA TRAJE!
 • Dan Općine i Dan Župe Sveti Križ Začretje
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • GLASAJ ZA PROJEKT BALTAZAR - FINALIST ZA NAGRADU REGIOSTARS!
 • Projekt Baltazar u konkurenciji za nagradu Europske komisije /GLASAJTE I VI
 • 15
 • 53 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2020. godinu
 • Odobrena humanitarna akcija "Sve zbog jednog dječaka"
 • 16
 • 24 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Projekt "Novi početak"
 • 17
  24 nove osobe pozitivne na koronavirus
  18
  29 novih osoba pozitivnih na koronavirus
  19
  26 novozaraženih osoba na području KZŽ
  20
 • Počelo 51. „Branje grojzdja“ u Pregradi
 • 100% ZAGORSKO i 12 put u Zagrebu
 • Susret riječi sa novim idejama u novih pola stoljeća
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Pravilnik o dodjeli stipendija učenicima srednjih škola i studentima - savjetovanje
 • 21
 • Održana 25. Smotra tamburaških orkestara i sastava KZŽ
 • Informativne radionice – energetska obnova kuća!
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Održan radni sastanak župana Željka Kolara i ravnateljice DZS Lidije Brković
 • 22
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Rogar, 453)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Rogar, 860)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Hanžek, 856)
 • Zaključak - privremeni zastupnik (Aglomeracija Zlatar, Hanžek, 452)
 • 41 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Održana Uvodna konferencija projekta NOVI POČETAK
 • 23
 • Dođite na 10. Znanstveni piknik!
 • 27 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Pred nama Tjedan 103. brigade HV-a
 • 24
 • Nogometni spektakl u Pregradi
 • Registar djelatnosti gospodarenja otpadom
 • 27 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 25
 • U Zagrebu otvorena velika izložba Prostoria 10
 • U perivoju dvorca Oršić otvoren 10. Znanstveni piknik
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 26
  27282930123
  45678910
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika