Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
Novosti 15.9.2021
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladiHumanitarna pomoć

Odobrena humanitarna akcija "Sve zbog jednog dječaka"

Odobrava se organizatoru humanitarne akcije MARTINI DRAGANIĆ, iz Jesenja, Cerje Jesenjsko 41A, OIB: 43785569311, provođenje humanitarne akcije pod nazivom „SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA“ u vremenu od 15. rujna 2021. godine do 15. prosinca 2021. godine.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku,
branitelje, civilno društvo i mlade

KLASA: UP/I- 550-04/21-02/01
URBROJ: 2140/01-09-21-7
Krapina, 14. rujna 2021.

Upravni odjel za zdravstvo, socijalnu politiku, branitelje, civilno društvo i mlade Krapinsko-zagorske županije na temelju članka 17. i 18. Zakona o humanitarnoj pomoći (Narodne novine, broj 102/15 i 98/19 - u daljnjem tekstu: Zakon o humanitarnoj pomoći) povodom zahtjeva Martine Draganić, iz Jesenja, Cerje Jesenjsko 41A, u predmetu izdavanja odobrenja za provođenje humanitarne akcije, donosi

R J E Š E N J E

 1. Odobrava se organizatoru humanitarne akcije MARTINI DRAGANIĆ, iz Jesenja, Cerje Jesenjsko 41A, OIB: 43785569311, provođenje humanitarne akcije pod nazivom „SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA“ u vremenu od 15. rujna 2021. godine do 15. prosinca 2021. godine organiziranjem prikupljanja novčanih sredstava putem društvenih mreža i drugim aktivnostima sukladno dostavljenom Planu provođenja humanitarne akcije za poboljšanje stambenih uvjeta.
 2. Humanitarnoj akciji iz točke I. dodjeljuje se oznaka vrste „SPSOS“ te će se u evidenciji humanitarnih akcija upisati pod evidencijskom oznakom: KZŽ-HA/SPSOS-21-1.
 3. Izvršnošću ovog rješenja organizator humanitarne akcije stječe pravo korištenja logotipa humanitarne akcije „Zadovoljavanje stambenih potreba socijalno osjetljivih skupina“.
 4. Sredstava u okviru humanitarne akcije iz točke I. prikupljat će se na računu za humanitarnu akciju broj: HR6223400093511071544 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d.
 5. Organizator humanitarne akcije dužan je ovom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije vezane uz provedenu humanitarnu akciju na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine“, broj: 16/20).
 6. Žalba protiv ovog rješenja ne odgađa njegovo izvršenje.

O b r a z l o ž e n j e

Martina Draganić iz Jesenja, Cerje Jesenjsko 41A, podnijela je zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije u vremenu od 15. rujna do 15. prosinca 2021. godine.

Uz zahtjev za izdavanje rješenja o odobrenju provođenja humanitarne akcije dostavljena je slijedeća dokumentacija:

 • suglasnost Đurđice Borošak iz Krapinskih Toplica, Selno 122 za organiziranje humanitarne akcije u svrhu prikupljanja sredstava za nju i njenog mlt. sina Damira Borošaka u svrhu poboljšanja stambenih uvjeta u njihovoj kući;
 • dokaz o otvorenom računu za humanitarnu akciju broj: HR6223400093511071544 otvorenom kod Privredne banke Zagreb d.d;
 • potvrda Porezne uprave o izvršenoj obvezi plaćanja dospjelih poreznih obveza, te obveza za mirovinsko i zdravstveno osiguranje KLASA: 034-04/21-10/1467, URBROJ: 513-07-02-01-21-2 od 26. kolovoza 2021. godine;
 • uvjerenje da se protiv organizatora humanitarne akcije ne vodi kazneni postupak broj Su-Ukpe-115807/2021 od 26. kolovoza 2021. godine;
 • plan provođenja humanitarne akcije iz kojeg je utvrđeno da će se humanitarna akcija pod nazivom “SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA” provoditi prikupljanjem novčane pomoći putem društvenih mreža i organizacijom drugih aktivnosti za poboljšanje stambenih uvjeta obitelji Borošak;
 • plan korištenja prikupljene humanitarne pomoći iz kojeg je vidljivo da će se sredstva prikupljena na posebnom računu utrošiti za poboljšanje životnih uvjeta i zadovoljavanje stambenih potreba obitelji Borošak.

Od strane ovog tijela po službenoj dužnosti pribavljeni su sljedeći dokazi:

 • uvjerenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Odjela za kaznenu evidenciju KLASA: 740-02/21-03/137493, URBROJ: 514-05-02-01-01/01-21-02 od 9. Rujna 2021. godine da organizator nije osuđivan;
 • uvjerenje Ministarstva pravosuđa, Uprave za kazneno pravo i probaciju, Odjela za prekršajnu evidenciju KLASA: 740-04/21-02/98163 URBROJ: 514-05-02-01-02/07-21-3 od 9. rujna 2021. godine da organizator nije osuđivan.

Iz dostavljenog plana provođenja humanitarne akcije ovo je tijelo utvrdilo da planirane aktivnosti opravdavaju svrhu humanitarne akcije, a da se za organizaciju iste ne planiraju troškovi.

Uvidom u zaprimljenu i pribavljenu dokumentaciju te podatke navedene u zahtjevu utvrđeno je da organizator, ispunjava uvjete propisane Zakonom o humanitarnoj pomoći za donošenje rješenja kojim se odobrava provođenje humanitarne akcije pod nazivom “SVE ZBOG JEDNOG DJEČAKA” u vremenu od 15. rujna 2021. godine do 15. prosinca 2021. godine.

Početak i završetak humanitarne akcije iz točke 1. izreke ovog rješenja utvrđeni su sukladno odredbi članka 10. Zakona o humanitarnoj pomoći, kojim je propisano da humanitarna akcija može trajati najviše 90 dana.

Organizator humanitarne akcije po izvršnosti ovog rješenja, logotip humanitarne akcije preuzima na mrežnoj stranici Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku, http://www.mdomsp.hr/logotipi_humanitarnih_akcija.

Organizator humanitarne akcije dužan je ovom tijelu dostaviti izvješće o provedenoj humanitarnoj akciji u roku od trideset dana od dana završetka humanitarne akcije te konačno izvješće u roku od petnaest dana nakon posljednje transakcije vezane uz provedenu humanitarnu akciju na obrascu propisanom Pravilnikom o obrascima za prikupljanje humanitarne pomoći („Narodne novine”, broj 16/20).

Sukladno utvrđenom činjeničnom stanju na temelju članaka 17. i 18. Zakona o humanitarnoj pomoći odlučeno je kao u izreci ovoga rješenja.

Točka 6. izreke ovoga rješenja temelji se na članku 20. stavku 2. Zakona o humanitarnoj pomoći.

Ovo rješenje kao i eventualno uložena žalba oslobođeni su naplate upravne pristojbe temeljem odredbe članka 9. stavka 2. točke 25. Zakona o upravnim pristojbama (Narodne novine broj 115/16).

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

Protiv ovoga rješenja može se izjaviti žalba Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, u roku od 15 dana od dana primitka rješenja.

Žalba se podnosi putem ovog Upravnog odjela u pisanom obliku neposredno ili preporučeno poštom, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Stranka se može odreći prava na žalbu sukladno članku 106. Zakona o općem upravnom postupku (Narodne novine broj 47/09).

PROČELNICA
Martina Gregurović Šanjug

Prilozi:

  Rješenje
  Rješenje o oglašavanju ništavim

Zadnja promjena: 11.10.2021 | Prikazano 675 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
listopad 2021
poutsrčepesune
27282930
1
28 novih osoba pozitivno na koronavirus
2
 • 23 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Postrojili se veterani 103. brigade: Se prolazi, si prolaze Zagorec pak ne!
 • 3
  12 novih osoba pozitivno na koronavirus
  4
 • 20. Zahvala jeseni u Klanjcu
 • Dječji tjedan i Tjedan dojenja
 • Predavanje povodom Međunarodnog dana starijih osoba
 • 3 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Regionalni centar kompetentnosti: Krenuli radovi rušenja postojećih prostora SŠ Zabok
 • U Zlataru održani 52. Dani kajkavske riječi
 • 5
 • Svjetski dan učitelja
 • Glavni vatrogasni zapovjednik u S. Slatini: Projekt vatrogasnog vježbališta ide dalje
 • Mreža udruga Zagor u akciji „Hrvatska volontira“
 • 26 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Dušan Puklin)
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Valerija Miković)
 • U OŠ Bedekovčina otvoren praktikum za biologiju, fiziku i kemiju
 • Zagorski partizanski odred: 1943.-2021.
 • 6
 • Stručno predavanje na temu „Što obitelj ima s tim?
 • 56 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Poruka Dječjeg tjedna: „Ljubav djeci prije svega“
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Zagorski Vodovod d.o.o.)
 • Natječaj za prijam u službu na neodređeno - Savjetnik za prostorno uređenje
 • Natječaj za prijam u službu vježbenika u UO za zdravstvo
 • PROJEKT PTIČEK: Diplome primila 24 nova čuvara prirode
 • 7
 • Vrijedno priznanje Božidaru Brezinščaku Bagoli
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • U subotu virtualna radionica za energetsku obnovu
 • GLASAJ ZA PROJEKT BALTAZAR - FINALIST ZA NAGRADU REGIOSTARS!
 • Okrugli stol o izazovima rada s djecom tijekom pandemije
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Sveti Matej, POŠ izvorište Oštri Hum)
 • Gospodarski pokazatelji
 • 8
 • Savjetovanje - školska sportska dvorana Petrovsko
 • Javni poziv za prijavu prijedloga za Participativni dječji proračun za 2022. godinu
 • 9
 • 38 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Održan sastanak sa dječjim gradonačelnicima/ama i načelnicima/ama
 • Održana uvodna konferencija projekta „Pokreni se, izmjeni se!“
 • Obilježen Dan branitelja Krapinsko-zagorske županije
 • Plenković, Janša i Kolar na konferenciji Turizam 365
 • 32 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 10
  22 nove osobe poztivne na koronavirus
  11
 • Promocija slikovnice „Tko je bio Krapinko“?
 • U Loboru proglašeni najbolji hrvatski književni putopisi
 • Slovenski film Sestre pobjednik 10. KIKI – međunarodnog festivala dječjeg filma
 • Na području KZŽ popisano preko 100 tisuća osoba
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Savjetovanje - donošenje Odluke o prijedlozima i peticijama građana
 • Odobrena humanitarna akcija "Sve zbog jednog dječaka"
 • Broj nezaposlenih smanjio se za 9,1%
 • C.I.A.K. d.o.o.- Centar za reciklažu akumulatora i baterija u Zaboku
 • Jednostavna nabava - rekonstrukcija elektroinstalacija u SŠ Bedekovčina
 • 12
 • 25 mladih iz Zagorja posjetilo European Youth Event
 • Počinje natječaj za udruge u sklopu projekta Žuta točka!
 • 22 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 13
 • 13. listopada - Međunarodni dan smanjenja rizika od katastrofa
 • Dva peta poroda u OB Zabok
 • 60 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • U Kraljevcu na Sutli otvorena nova tržnica
 • Javni poziv "Volonter/ka godine" i "Volonterska akcija godine" za 2020. godinu
 • 14
 • Omco Croatia, ZMH Horvat i Rusan-Mikron dobitnici Zlatne kune za 2020.
 • 42 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 15
 • 47 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Proračun Krapinsko-zagorske županije
 • Dodjela stipendija učenicima srednjih škola za šk. god. 2021/22
 • Obnova od potresa: Uskoro izmjene Zakona za ubrzanje čitavog procesa
 • Prijam za najbolje obrazovne djelatnike – Ljudi su ključ uspješnog obrazovanja!
 • Stožer: rast broja oboljelih i postotka pozitivnih među testiranima
 • 16
  44 nove osobe pozitivne na koronavirus
  17
 • 33 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • Održano 24. Gljivarenje & Co. v Stubakima
 • 18
 • 70 godina DVD-a Veliko Trgovišće
 • 9. Dani jabuka u Desiniću
 • 12. Zlatna lipa Tuhlja
 • Završeni radovi unutarnjeg uređenja PŠ Peršaves
 • Ispostave
 • 5 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 19
 • Izložbom slika Biserke Baretić otvoreni Dani Ksavera Šandora Gjalskog
 • Natječaj za potporu za uzgoj zagorskog purana
 • Natječaj za potporu za povećanje stočarske proizvodnje u 2021. godini
 • Natječaj za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • Natječaj za potporu povećanja ekološke proizvodnje
 • Natječaj za potporu za pripremu projektne dokumentacije u 2021. godini
 • Natječaj za razvoj poljo. proizvodnje i promociju poljo. proizvoda u 2021.
 • Javni poziv – projekt "Baltazar 5" za šk. g. 2021/2022. - dopune prijava
 • 51 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • Obavijest o testiranju - viši referent za gospodarstvo
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Druškovec, Grletinec)
 • Otvoren Natječaj za dodjelu učeničkih stipendija
 • Natječaj za prijam u službu (viši referent za gospodarstvo)
 • 20
 • Odluka o produženju provedbe Popisa stanovništva
 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Općina Stubičke Toplice
 • 55 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Jednostavna nabava - obnova elektroinstalacija i stolarije u dvorani OŠ Budinščina
 • 21222324
  25262728293031
  1234567
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika