Kontakt  | Privatnost
 | Opcije
 
Bajka na dlanu
HyperLink
Fotogalerije
Sjednice skupštine (saziv 2021)Županijska skupština

10. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 16. prosinca 2022. godine (petak) u 09:00 u zgradi Poslovno-tehnološkog inkubatora Krapinsko-zagorske županije, Krapina, Bobovje 52/G. (I. kat).

DNEVNI RED:

 1. Usvajanje skraćenog zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine održane 22. rujna 2022. godine
 2. Prijedlog III. izmjena i dopuna Proračuna Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu
 3. Prijedlog odluke o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije
 4. Prijedlog proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
 5. Prijedlog odluke o izvršavanju ProračunaŽupanije za 2023. godinu
 6. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
 7. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2021. godinu
 8. Prijedlog strategije razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. do 2027. godine
 9. Prijedlog odluke o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu
 10. Program rada Županijskog savjeta mladih za 2023. godinu
 11. Prijedlog odluke o donošenju Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije
 12. Prijedlog odluke o dopuni Odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko - zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godinu
 13. Prijedlog odluke o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije
 14. Prijedlog odluke o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.-2027.
 15. Prijedlog odluke o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije
 16. Prijedlog odluke o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini
 17. Prijedlog plana rada Županijske skupštine za 2023. godinu
 18. Prijedlog plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
 19. Prijedlog godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
 20. Prijedlog odluke o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini
 21. Prijedlog godišnje analize stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko - zagorske županije za 2022. godinu
 22. Prijedlog godišnjeg plana razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine
 23. Prijedlog programa javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu
 24. Prijedlog odluke o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
 25. Prijedlog programa javnih potreba u sportu za 2023. godinu
 26. Prijedlog programa javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu
 27. Prijedlozi rješenja o imenovanju mrtvozornica za područje Grada Donja Stubica i općina Hrašćina, Mače i Hum na Sutli
 28. Pitanja i prijedlozi

 

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica Odbora za financije i proračun
  Sjednica Odbora za komunalne djelatnosti
  Sjednica Odbora za poljoprivredu
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Odbora za statut i poslovnik
  Sjednica Odbora za turizam

Zadnja promjena: 9.12.2022 | Prikazano 1083 puta
Dokumenti
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU Fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo