Ostalo

10. sjednica Županijske skupštine

Akti Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije doneseni na 10. sjednici (2021.-2025.)
1. Skraćeni zapisnika sa 9. sjednice Županijske skupštine održane 22. rujna 2022. godine
2. III. izmjene i dopune Proračuna Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
3. Odluka o izmjenama Odluke o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije
4. Proračun Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
5. Odluka o izvršavanju Proračuna Županije za 2023. godinu
6. Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog financijskog plana Županijske uprave za ceste za 2023. godinu s projekcijom za 2024. i 2025. godinu
Prilog točci 6
7. Izvještaj o radu i financijskom poslovanju Doma za žrtve nasilja u obitelji NOVI POČETAK za 2021. godinu
Prilog 1 točci 7
Prilog 2 točci 7
8. Strategija razvoja civilnog društva Krapinsko-zagorske županije za razdoblje od 2023. do 2027.godine
9. Odluka o preuzimanju obveze osiguranja financiranja zatvaranja odlagališta otpada u Koprivničkom Ivancu
10. Program rada Županijskog savjeta mladih za 2023. godinu
Prilog 1 točci 10
Prilog 2 točci 10
11. Odluka o donošenju Programa ublažavanja klimatskih promjena, prilagodbe klimatskim promjenama Krapinsko-zagorske županije
Prilog točci 11
12. Odluka o dopuni Odluke o mjerama razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko – zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godinu
13. Odluka o visini turističke pristojbe za općine i gradove na području Krapinsko-zagorske županije
14. Odluka o pokretanju postupka izrade izmjena i dopuna Plana razvoja Krapinsko-zagorske županije 2021.- 2027.g.
15. Odluka o izmjeni i dopuni Odluke o priznanjima Krapinsko-zagorske županije
16. Odluka o raspoređivanju sredstava iz Proračuna Krapinsko-zagorske županije za redovito godišnje financiranje političkih stranaka zastupljenih u Županijskoj skupštini Krapinsko-zagorske županije i nezavisnih vijećnika u 2023. godini
17. Plan rada Županijske skupštine za 2023. godinu
18. Plan djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2023. godinu
19. Godišnji provedbeni plan unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu
20. Odluka o povećanju iznosa sredstava za financiranje vatrogasne djelatnosti i aktivnosti na području Krapinsko-zagorske županije u 2023. godini
21. Godišnja analiza stanja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2022. godinu
22. Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite na području Krapinsko-zagorske županije za 2023. godinu s financijskim učincima za razdoblje 2023.-2025. godine
23. Program javnih potreba za obavljanje djelatnosti Hrvatske gorske službe spašavanja Stanice Zlatar Bistrica za 2023. godinu
24. Odluka o izmjenama Programa javnih potreba u kulturi za 2022. godinu
25. Program javnih potreba u sportu za 2023. godinu
26. Program javnih potreba u tehničkoj kulturi za 2023. godinu
27. a) Rješenje o imenovanju mrtvozornice za područje Grada Donja Stubica
b) Rješenje o imenovanju mrtvozornice za područje Općine Hrašćina
c) Rješenje o imenovanju mrtvozornice za područje Općine Mače
d) Rješenje o imenovanju mrtvozornice za područje Općine Hum na Sutli

Zadnja promjena: 16.1.2023 | Prikazano 393 puta