Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaSavjetovanje

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš održavanja potoka Krapinice

Rješenje za namjeravani zahvat možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

R E P U B L I K A    H R V A T S K A
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš održavanja potoka Krapinice.

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 24.2.2022 | Prikazano 1505 puta