SavjetovanjeOstalo

Javni poziv za savjetovanje - statut KZŽ

Javni poziv za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije

Dana 24. prosinca 2020. godine na snagu je stupio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (dalje u tekstu: ZID Zakona). Zakon je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 144/20.

Člankom 32. ZID Zakona propisana je obveza jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave da svoje statute i druge opće akte usklade s odredbama ZID Zakona u roku od 60 dana od njegovog stupanja na snagu.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14.), te odredbama članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj 25/13. i 85/15.) poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti izmjena Statuta Krapinsko-zagorske županije.

 

Prilozi:

  JAVNI POZIV za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju o Nacrtu prijedloga Statutarne odluke o izmjenama Statuta Krapinsko-zagorske županije
  Statut Krapinsko – zagorske županije
  Statutarna odluka o izmjenama Statuta Krapinsko – zagorske županije
  Izvješće o provedenom savjetovanju

Zadnja promjena: 23.2.2021 | Prikazano 1202 puta