Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis – Ana Kovačec

Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na postojećoj k.č.br. 212/2 k.o. Petrovsko, te građevine poljoprivredne namjene - staja 1, spremište poljoprivrednih alata, strojeva i plodina i staja 2 na postojećoj k.č.br. 209 k.o. Petrovsko (Podgaj Petrovski 69)

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000257
URBROJ: 2140-08-22-0007
Krapina, 19.10.2022.

 

Predmet:  Javni poziv za uvid u spis predmeta ANA KOVAČEC, HR-49234 Petrovsko, PODGAJ PETROVSKI 69

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine stambene namjene na postojećoj k.č.br. 212/2 k.o. Petrovsko, te građevine poljoprivredne namjene - staja 1, spremište poljoprivrednih alata, strojeva i plodina i staja 2 na postojećoj k.č.br. 209 k.o. Petrovsko (Podgaj Petrovski 69).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 04.11.2022 u 09:00 sati, na lokaciji – KZŽ, UO za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr

Prilozi:

  Javni poziv za uvid u spis predmeta radi izjašnjavanja

Zadnja promjena: 19.10.2022 | Prikazano 1101 puta