Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Javni poziv za uvid u spis - Radoboj, sanacija klizišta

Rekonstrukcija građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela prometnice

REPUBLIKA HRVATSKA
Krapinsko-zagorska županija
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša
Krapina

KLASA: UP/I-361-03/22-01/000517
URBROJ: 2140-08/4-23-0005
Krapina, 10.01.2023.

 

Javni poziv za uvid u spis predmeta
OPĆINA RADOBOJ, HR-49232 Radoboj, Radoboj 8

 

  1. Pozivamo stranke na uvid u spis predmeta u postupku izdavanja građevinske dozvole za rekonstrukciju građevine infrastrukturne namjene prometnog sustava (cestovni promet) – sanacija klizišta i rekonstrukcija dijela prometnice na lokaciji NC-RI11 Kamenečki, te građenje potpornih zidova, 2.b skupine, na postojećoj građevnoj čestici broj 1026/2, 1108/4, 3507, 1106/2, 1110/5 i 1116/1 k.o. Radoboj (Radoboj).
  2. Uvid u spis predmeta može se izvršiti dana 18.01.2023 u 09:00 sati, na lokaciji – Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša, Magistratska 1, Krapina.
  3. Ukoliko se uvidu u spis predmeta ne možete osobno odazvati, za uvid u spis predmeta možete odrediti punomoćnika koji će zastupati vaše interese.
  4. Stranka koja se odazove pozivu nadležnoga upravnog tijela za uvid, dužna je dokazati da ima svojstvo stranke.
  5. Građevinska dozvola može se izdati i ako se stranka ne odazove ovom pozivu. Stranci koja se nije odazvala pozivu na uvid, građevinska dozvola dostaviti će se izlaganjem na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te elektroničkoj oglasnoj ploči na adresi https://dozvola.mgipu.hr/ u trajanju od 8 dana.

VIŠA STRUČNA SURADNICA ZA
PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU
Silvija Smrekar, struč.spec.ing.aedif.

 

Napomena:

Ukoliko u trenutku uvida u spis budu na snazi mjere opreza COVID 19, stranke su dužne prije dolaska u ured obvezno se javiti voditelju postupka na e-mail adresu: silvija.smrekar@kzz.hr

Prilozi:

  Javni poziv

Zadnja promjena: 10.1.2023 | Prikazano 679 puta