Novosti 1.4.2022
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana KZŽ

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, koju je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela 11. ožujka 2022. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22), započela izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije" broj 4/02, 6/10 i 8/15).

REPUBLIKA HRVATSKA
KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA
Upravni odjel za prostorno uređenje,
gradnju i zaštitu okoliša

KLASA: 350-01/22-01/04
URBROJ: 2140-08-22-9
Krapina, 31. ožujka 2022.

 

Na temelju članka 88. stavka 1. Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19) Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša Krapinsko-zagorske županije, kao nositelj izrade daje

 

OBAVIJEST

o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Ovim putem obavještava se javnost da je temeljem Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije, koju je Županijska skupština Krapinsko-zagorske županije donijela 11. ožujka 2022. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 7/22), započela izrada III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ broj 4/02, 6/10 i 8/15).

Odluka se nalazi u prilogu ove Obavijesti.

PROČELNIK

mr. sc. Stjepan Bručić, dipl. ing. građ.

Prilozi:

  Odluka o izradi
  Obavijest o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije

Zadnja promjena: 1.4.2022 | Prikazano 1730 puta