Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPromet i komunalna infrastruktura

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš- betonara Mokrice

  • Rješenje za namjeravani zahvat možete preuzeti u prilogu ispod teksta. (Rješenje je objavljeno 29.07.2022. godine)

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje postrojenja za proizvodnju betona i proizvodne građevine, Grad Oroslavje.

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 29.7.2022 | Prikazano 4550 puta