Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPromet i komunalna infrastruktura

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš teh. održavanja rijeke Krapina

  • Elaborat i Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš možete preuzeti ispod teksta.
  • Rješenje za namjeravani zahvat možete preuzeti u prilogu ispod teksta. (Rješenje je objavljeno 02.02.2023. godine).

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Rijeka Krapina na području Općine Veliko Trgovišće od km 19 + 140,00 do km 22 + 450,00.

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 2.2.2023 | Prikazano 4965 puta