Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaSavjetovanje

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš – Općina Stubičke Toplice

Rješenje doneseno u postupku OPUO Rekonstrukcija prometnog terminala Pila možete preuzeti u prilogu ispod teksta (datum objave rješenja: 20.10.2021.)

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije prometnog terminala Pila, Općina Stubičke Toplice.

 

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš rekonstrukcije prometnog terminala Pila, Općina Stubičke Toplice
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 20.10.2021 | Prikazano 1715 puta

Najnovije iz područja