Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Pocukovec

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje potoka Pocukovec, Općina Budinščina

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“, broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine”, broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš za održavanje Potoka Pocukovec od stac. km 0+000,00 do stac. km 1+400,00, Općina Budinščina

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat

Zadnja promjena: 3.1.2023 | Prikazano 534 puta