Novosti 6.5.2021
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena prihvatljivosti za ekološku mrežu - Retencija Reka (Donja Stubica)

Za planirani zahvat – Retencija Reka na području Grada Donja Stubica, nositelja zahvata Hrvatske vode, VGO za Gornja Savu, Ulica grada Vukovara 271/VIII, Zagreb ne može se isključiti mogućnost značajnih negativnih utjecaja na ciljeve očuvanja i cjelovitost područja ekološke mreže te je obvezna provedba Glavne ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu

Prilozi:

  Rješenje

Zadnja promjena: 6.5.2021 | Prikazano 834 puta

Najnovije iz područja