Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena prihvatljivosti planinarski dom Strahinjčica

Ocjena prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu za rekonstrukciju planinarskog doma Strahinjčica

Planirani zahvat - Rekonstrukcija planinarskog doma Strahinjčica nositelja zahvata Planinarsko društvo „Strahinjčica”, Trg Ljudevita Gaja 12, Krapina na k.č. broj 14488/9 k.o. Krapina, prihvatljiv je za ekološku mrežu

Prilozi:

  Rješenje

Zadnja promjena: 23.11.2022 | Prikazano 996 puta

Najnovije iz područja