Novosti 29.12.2022
Ostalo

Odluka o radnom vremenu sa strankama

Odluka o radnom vremenu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije za rad sa strankama.

KLASA: 152-01/22-01/02

URBROJ: 2140-02-22-5

Krapina, 23. prosinca 2022. 

Na temelju članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije ("Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije", broj 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21-pročišćeni tekst), župan Krapinsko-zagorske županije donosi

ODLUKU

o radnom vremenu upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije za rad sa strankama

I.

Radno vrijeme upravnih tijela Krapinsko-zagorske županije za rad sa strankama je radnim danom (ponedjeljak - petak) u vremenu od 08:00 do 15:00 sati.

Pauza se određuje u vremenu od 10:30 do 11:00 sati.

II.

Ova Odluka objavit će se u "Službenom glasniku Krapinsko-zagorske županije" i na web stranici www.kzz.hr, a primjenjuje se od 01. siječnja 2023. godine.

Ž U P A N 

Željko Kolar

Prilozi:

  Odluka

Zadnja promjena: 29.12.2022 | Prikazano 1325 puta