Novosti 8.4.2022
Zdravstvo, socijalna politika, branitelji, civilno društvo, udruge i mladi

Plan stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu za KZŽ

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Plan stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu za područje Krapinsko-zagorske županije

PLAN STAMBENOG ZBRINJAVANJA ZA 2022. GODINU ZA PODRUČJE KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE

Središnji državni ured za obnovu i stambeno zbrinjavanje donio je Plan stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu KLASA: 371-01/22-01/261, URBROJ: 510-03-01/2-22-04 od 1. travnja 2022. godine, sukladno Zakonu o stambenom zbrinjavanju na potpomognutim područjima (Narodne novine, broj 106/18 i 98/19).

Iz dostavljenog Plana proizlazi da je za Krapinsko-zagorsku županiju, za 2022. godinu, za Model E stambenog zbrinjavanja - darovanjem građevnog materijala za obnovu, dogradnju/nadogradnju i završetak izgradnje obiteljske kuće u vlasništvu korisnika i za izgradnju obiteljske kuće na građevinskom zemljištu u vlasništvu korisnika, predviđeno rješavanje o pravu na stambeno zbrinjavanje za 23 podnositelja prijave, prema utvrđenoj listi prvenstva podnositelja prijava po općinama. Detaljan prikaz i točan broj podnositelja prijava čije će se prijave razmatrati u upravnom postupku, po općinama, možete vidjeti ovdje (Plan stambenog zbrinjavanja od Središnjeg državnog ureda).

Pravo na stambeno zbrinjavanje ostvaruje se redom liste prvenstva (od prvog mjesta na listi do broja koji je utvrđen u tablici u prilogu Plana stambenog zbrinjavanja za 2022. godinu, za svaku općinu na potpomognutom području). 

Svi podnositelji prijava po čijim će se prijavama provoditi upravni postupci bit će pravovremeno obaviješteni vezano uz prikupljanje i dostavu potrebne dokumentacije.

Sve ostale prijave s liste prvenstva koje se neće razmatrati ove godine, sukladno Planu stambenog zbrinjavanja, prenose se na listu prvenstva za iduću kalendarsku godinu.

Prilozi:

  Plan stambenog zbrinjavanja

Zadnja promjena: 8.4.2022 | Prikazano 935 puta

Najnovije iz područja