Novosti 8.4.2022
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura

200 tis. kn. u participativnom proračunu za mlade

U petak, 08. travnja 2022. godine u Krapini je održana konferencija za medije na temu javnog poziva za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade za 2022. godinu.

Ove godine u participativnom proračunu za mlade na raspolaganju je 200 tisuća kuna. Najmanji iznos potpore za određeni projekt ili program iznosi 2 tisuće a najveći 20 tisuća kuna. Prijaviti se mogu mladi od 15 do 30 gdina koji imaju prebivalište na području KZŽ, grupe mladih od 3 do 5 osoba, obrazovne institucije sa sjedištem u KZŽ, organizacije civilnog društva koje ispunjavaju uvjete financiranja iz javnih izvora, ustanove socijalne skrbi, savjeti mladih i JLS. Osnovni uvjeti su da projekt mora biti iniciran od strane mladih i njime se mora ostvarivati javni interes na području KZŽ. Rok za podnošenje prijava je od 30. ožujka do 15. svibnja. Svi detalji i obrasci mogu se pronaći na web stranici Krapinsko - zagorske županije. „Ovo je prvi puta da Krapinsko – zagorska županija objavljuje javni poziv za prijavu prijedloga za participativni proračun za mlade. Obzirom na činjenicu da u Krapinsko – zagorskoj županiji 18 posto populacije čine mladi, u dobi od 15 do 30 godina, KZŽ ima dugu tradiciju suradničkog odnosa i pojačane brige upravo za ovu grupu stanovnika naše županije. Imamo lijepu i kvalitetnu tradiciju rada Savjeta mladih koji djeluje kao savjetodavno tijelo KZŽ od 2010. godine. Svih ovih godina smo financirali uspješne projekte i programe udruga mladih koji su se prijavljivali na javne pozive i natječaje i dugi niz godina financiramo Centar za mlade u Zaboku, u okrilju kojeg i putem kojeg se odvijaju brojne aktivnosti za mlade s područja cijele KZŽ. Participativni proračun predstavlja jedan vrlo uspješan mehanizam identificiranja, ali i realiziranja potreba za mlade. Taj proračun odgovara na stvarne potrebe mladih, promiče socijalnu i demografsku uključivost, ali i osigurava efikasniju potrošnju javnog novca. Osnovni cilj zapravo je podizanje kvalitete života mladih ljudi KZŽ. Putem ovog javnog poziva nastoji se poticati mlade za preuzimanje aktivne uloge u svom društvu i zajednici te informirati mlade o mogućnostima realizacije svojih potreba, mogućnostima realizacije projekata, programa, koji doprinose kavlitetnijem življenju mladih na području županije“, rekla je zamjenica župana Jasna Petek te je dodala da je Krapinsko – zagorska županija prva županija koja je donijela županijski program djelovanja za mlade još 2006. godine.

 

Župan Željko Kolar zahvalio je Savjetu mladih na sjajnoj inicijativi. „Ova granica od 15 do 30 godina je vrlo široka. Možete završavati studij, možete biti već majka ili otac i imati svoju obitelj, možete biti radno aktivni, srednjoškolac, pokriva se široka populacija koje imamo malo. Relativno smo stara županija i upravo zbog toga, ali ne samo zbog toga, posebnu pažnju treba posvetiti mladima. Odavno ima uzrečica da je najbolje kada na određenom poslu imate spoj mladosti i iskustva, a mi, s obzirom na postotak mladih ljudi koji žive na području KZŽ, ih trebamo dodatno motivirati da sudjeluju u kreiranju programa, a ovdje i odlučuju o kvaliteti programa. Uvjeren sam da će participativni proračun iznjedriti kvalitetne projekte koji će poboljšati uvjete življenja u Krapinsko – zagorskoj županiji“, rekao je župan Kolar.

 

Predsjednik županijskog Savjeta mladih Hrvoje Novak rekao je da će se na ovaj način povećati demokratičnost proračuna i omogućiti mladima da odlučuju na koji način žele potrošiti novac kojeg je Županija osigurala u proračunu i zapravo poboljšati svoju svakodnevicu u JLS. „Bitno je da se mogu prijaviti i neformalne skupine mladih, gdje oni sami pišu cijeli projekt i vlasnici su cijele te ideje. To je jedan od glavnih ciljeva, da pružimo mogućnost da mladi stvarno sami kreiraju projekte i provedu ih u svojim JLS“, rekao je Novak.

Fotogalerija


Zadnja promjena: 8.4.2022 | Prikazano 1203 puta