Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - održavanje potoka Pinja "Rusan"

Rješenje doneseno u postupku možete preuzeti u prilogu ispod teksta (datum objave rješenja: 23.03.2022.).

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš održavanje potoka Pinja "Rusan" od stacionaže km 5+700 do km 5+850, Općina Marija Bistrica.

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 23.3.2022 | Prikazano 991 puta

Najnovije iz područja