Novosti 28.5.2021
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša

Informacija - postupak procjene utjecaja na okoliš - Retencija Reka, Donja Stubica

Informacija o zahtjevu nositelja zahvata Hrvatske vode d.o.o. za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš za izgradnju retencije Reka u Grad Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju odredbi članka 160. stavka 1. i članka 162. stavka 1. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18), članka 31. stavka 7. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19) te članka 7. stavka 1. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) daje informaciju o zahtjevu nositelja zahvata za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš retencije Reka, Grad Donja Stubica, Krapinsko-zagorska županija

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu nositelja zahtjeva za provedbu postupka procjene utjecaja na okoliš

Zadnja promjena: 28.5.2021 | Prikazano 1174 puta

Najnovije iz područja