Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okolišaPoljoprivreda i šumarstvo

Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš (uzgoj peradi)

Rješenje doneseno u postupku možete preuzeti u prilogu ispod teksta (datum objave rješenja: 29.10.2021.).

Krapinsko-zagorska županija, Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša na temelju članka 160. stavka 1. i članka 162. Zakona o zaštiti okoliša (“Narodne novine” broj 80/13, 153/13, 78/15, 12/18 i 118/18) i članka 7. stavka 2. točke 1. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (“Narodne novine” broj 64/08) objavljuje Informaciju o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš izgradnje građevine za uzgoj peradi kapaciteta 39 900 komada bojlera na k.č. br. 7314 k.o. Podgrađe Bistričko, Općina Marija Bistrica

Prilozi:

  Informacija o zahtjevu za ocjenu o potrebi procjene utjecaja na okoliš
  Elaborat zaštite okoliša
  Rješenje

Zadnja promjena: 5.11.2021 | Prikazano 1528 puta

Najnovije iz područja