Novosti 15.3.2022
GospodarstvoNatječaji ostalih institucija

Regionalni lanci vrijednosti Sjeverne Hrvatske

Ministarstvo regionalnoga razvoja i fondova Europske unije raspisalo je javne pozive za iskazivanje interesa za sudjelovanje u regionalnim lancima vrijednosti radi mapiranja dionika. Pozivi su ponajprije usmjereni na poduzetnike koji svojim radom doprinose usmjeravanju regionalnog gospodarstva prema prioritetnim nišama u okviru regionalnih lanaca vrijednosti.

Vizija i misija regionalnih lanaca vrijednosti biti će definirani zajedničkom Deklaracijom o suradnji koju će potpisati dionici mapirani u okviru svakog regionalnog lanca vrijednosti.

Koordinacijsko vijeće, radni tim i Leadership grupe Sjeverne Hrvatske, koji su oformljeni u procesu izrade plana za industrijsku tranziciju, nastavit će sa svojim radom kroz strateške forume za regionalne lance vrijednosti (RLV forumi), čime će se omogućiti kontinuirani proces poduzetničkog otkrivanja i učinkovito upravljanje industrijskom tranzicijom.

U okviru RLV foruma, uz podršku MRRFEU-a, izradit će se akcijski planovi za razvoj/unaprjeđenje RLV-ova kojim će se definirati prioritetna područja ulaganja i identificirati indikativne misije i teme za istraživanje i razvoj, poslovna, istraživačka i tehnološka infrastruktura, ključne tehnologije te pametne vještine potrebne za industrijsku tranziciju. Temeljem izrađenih akcijskih planova, Upravljačko tijelo za Integrirani teritorijalni program 2021. – 2027. dobit će inpute za izradu ciljanih javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava kojim će se dati podršku dionicima regionalnih lanaca vrijednosti u procesu industrijske tranzicije.

Prepoznati lanci vrijednosti s najvećim potencijalom za rast u Sjevernoj hrvatskoj su:

 • RLV Pametna industrija Sjeverne Hrvatske
 • RLV Proizvodnja vozila Sjeverne Hrvatske
 • RLV Zdravstvena industrija Sjeverne Hrvatske
 • RLV Zeleni rast Sjeverne Hrvatske
 • RLV Uslužni sektor visoke dodane vrijednosti Sjeverne Hrvatske.

Za svaki spomenuti RLV raspisan je zaseban javni poziv. Cilj poziva je:

 • identificirati ključne dionike iz poslovnog sektora koji svojim kapacitetima, resursima i potencijalima mogu i žele doprinijeti stvaranju novih vrijednosti unutar pojedinog RLV-a  sukladno Planu i njegovim strateškim ciljevima te
 • utvrditi uloge/pozicije dionika u pojedinom RLV-u Sjeverne Hrvatske.

Uloge koje pojedini dionici nose u okviru RLV-a su: proizvođači, opskrbljivači/dobavljači, dobavljači tehnologija, integratori, tijela za certifikaciju i ispitivanje kvalitete, dionici u širenju znanja i inovacija, inovacijski klasteri, pružatelji usluga i ostali, ovisno o kojem RLV-u se radi.

Svi dionici RLV-a će biti uključeni u izradu Akcijskog plana za razdoblje 2022.-2023. i pripremu zalihe projekata dionika određenog RLV-a Sjeverne Hrvatske. Akcijski plan će predstavljati ključan dokument koji će se koristiti u pripremi ciljanih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava iz fondova Europske unije u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021.–2027., indikativne vrijednosti 100 milijuna eura (cca 750.000.000 HRK) za Sjevernu Hrvatsku kojim će se podržati:

 • Strateška partnerstva za inovacije između velikih poduzetnika i MSP-ova s ciljem diversifikacije i modernizacije regionalnoga gospodarstva,  odgovora na ključne društvene izazove Sjeverne Hrvatske i omogućavanja zelene i digitalne tranzicije;
 • Inovacijske klastere s ciljem povezivanja dionika RLV-a iz poslovnog, znanstveno-istraživačkog i javnog sektora;
 • Jačanje održivog rasta i konkurentnosti MSP-ova i otvaranje radnih mjesta u njima, kroz produktivna ulaganja u prioritetne niše RLV-a;
 • Razvoj pametnih vještina za industrijsku tranziciju.

Sukladno navedenome, cilj je potaknuti što više dionika iz gospodarskog sektora da iskažu svoj interes za sudjelovanjem u pojedinim RLV-ovima kako bi se omogućio što jači utjecaj kroz stvaranje budućeg Akcijskog plana, ali i na kreiranje javnih poziva za dodjelu bespovratnih sredstava sukladno stvarnim potrebama.

Svaki zainteresirani dionik može iskazati interes sudjelovanja u RLV-u prijavom slanjem propisanih popunjenih obrazaca elektronskim putem popunjavanjem obrasca online ili slanjem elektroničkom poštom kako je navedeno u pojedinom Javnom pozivu koji se nalaze na internetskoj stranici MRRFEU-a. Prijave se zaprimaju do 28. ožujka 2022. godine.

Ovim putem Vas pozivamo da informaciju o mogućnosti iskaza interesa u RLV-ovima i otvorenim Javnim pozivima prenesete i gospodarskim subjektima i drugim dionicima u svom radnom okruženju kako bi se uspostavili stvarni regionalni lanci vrijednosti i povećale mogućnosti korištenja bespovratnih sredstava kroz buduće javne pozive.

Kako bismo potaknuli što veći odaziv svih ključnih dionika i njihovo uključivanje u RLV-ove, odnosno iskazivanje interesa kroz otvorene Javne pozive, pozivamo Vas na kratku informativnu radionicu koja bi se održala putem online platforme 21. ožujka 2022. godine u 10,00 sati.

Prijavu je moguće izvršiti na: ivana.salkovic@zara.hr do 17. ožujka 2022., nakon čega se dobiva poveznica putem koje se može prisustvovati online radionici. Sve dodatne informacije moguće je dobiti i na: 049/373-161.


Zadnja promjena: 15.3.2022 | Prikazano 2670 puta