SavjetovanjePoljoprivreda i šumarstvo

Savjetovanje - II. izmjena Pravilnika I. za provedbu mjera poljo. proizvodnje

  • Izvješće o provedenom savjetovanju možete preuzeti u prilogu ispod teksta.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

Upravni odjel za gospodarstvo, poljoprivredu, turizam,

promet i komunalnu infrastrukturu

KLASA:320-01/22-01/95

URBROJ: 2140-06/1-23-01

Krapina, 20. siječnja 2023.

Na temelju članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama ( „Narodne novine“ broj 25/13, 85/15 i 69/22) i Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“, broj 24/14) upućuje se

Javni poziv

za savjetovanje sa zainteresiranom javnošću u postupku donošenja Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine

Krapinsko-zagorska županija donijela je Pravilnik I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine („Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije“ br. 3/21 i 1/22, u daljnjem tekstu: Pravilnik)

U Pravilniku, u cijelom odjeljku VRSTA POTPORE, KORISNICI I UVJETI PRIHVATLJIVOSTI iznosi potpora koji su iskazani u kunama mijenjaju se u dvojno iskazivanje iznosa potpora u eurima i kunama po fiksnom tečaju 7,53450 kuna za 1 euro.

U Mjeri 1. Potpora za povećanje poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije i u Mjeri 2. Potpora za povećanje ekološke poljoprivredne proizvodnje na području Krapinsko-zagorske županije, predlažu se izmjene u članku 10. stavku 2. i u članku 15. stavku 2., na način da se u Zahtjevu za potporu ne mogu prikazati kao jedine aktivnosti: aktivnost - stjecanja potrebnih stručnih znanja i sposobnosti za obavljanje poljoprivredne proizvodnje iz Priloga I. i aktivnost - ograđivanje poljoprivrednih površina za uzgoj voća i povrća. Nadalje, u istim mjerama, izmjenama članka 11. stavka 5. i članka 16. stavka 4., omogućuje se korisnicima da po kupnji poljoprivrednog zemljišta mogu izvršiti upis istog u ARKOD sustav u tekućoj godini ili najkasnije do 01. lipnja 2024. godine zbog sezonskog ciklusa poljoprivredne proizvodnje i ostalih ograničavajućih okolnosti.

U Mjeri 3. Potpora za uzgoj zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije, u članka 18. povećani su iznosi potpora po kljunu novo izvaljenih purića upisanih u JRDŽ za uzgajivače zagorskog purana i za certificirane uzgajivače zagorskog purana koji su nositelji potvrde o sukladnosti proizvoda sa Specifikacijom proizvoda „Zagorski puran“ .

Iza članka 38. dodaje se nova Mjera 8. Potpora za kupnju loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze za podizanje nasada autohtonih sorata vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije. Cilj mjere je podići što veći broj vinograda s tehnološki najistaknutijim autohtonim sortama vinove loze na području Krapinsko-zagorske županije koje su rezultat provedbe Znanstveno – stručnog projekta „Zaštita i revitalizacija autohtonih sorata vinove loze (Vitis vinifera L.) Hrvatskog zagorja”. Potpora će se dodijeliti za prihvatljivu aktivnost kupnje loznih cijepova autohtonih sorata vinove loze.

U odjeljku II. ZAHTJEV ZA POTPORU, POSTUPAK OBRADE I DONOŠENJE ODLUKE u članku 40. iza stavka 9., dodaju se novi stavci 10., 11., 12., 13. i 14. u kojima se uređuje postupak podnošenja prigovora i nadležnost. Provedba ovog Pravilnika ne predstavlja upravni postupak i u procesu odobravanja, odnosno odbijanju zahtjeva, ne izdaju se upravni akti.

Sukladno odredbama Kodeksa savjetovanja sa zainteresiranom javnošću u postupcima donošenja općih akata Krapinsko-zagorske županije („Narodne novine“ broj 24/14.), poziva se zainteresirana javnost da svojim prijedlozima i sugestijama pridonese kvaliteti akta koji se donosi i da svoje primjedbe i prijedloge dostavite putem obrasca za sudjelovanje u javnoj raspravi (ispod teksta).

Popunjeni obrazac dostavite na adresu elektroničke pošte: poljoprivreda@kzz.hr do 30. siječnja 2023. godine.

Svi u roku pristigli prijedlozi razmotrit će se i oni prihvaćeni, ugraditi će se u konačni prijedlog Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika I. za provedbu mjera razvoja poljoprivredne proizvodnje Krapinsko-zagorske županije za razdoblje 2021.-2023. godine.

P R O Č E L N I C A 

mr. Sanja Mihovilić, dipl.ing.

Prilozi:

  Tekst javnog poziva
  Obrazac sudjelovanja u savjetovanju
  Nacrt Pravilnika o II. izmjenama i dopunama Pravilnika I
  Izvješće o provedenom savjetovanju

Zadnja promjena: 1.2.2023 | Prikazano 679 puta

Najnovije iz područja