Sjednice skupštine (saziv 2021)Županijska skupštinaOstalo

6. sjednica Županijske skupštine

Sjednica će se održati 11. ožujka 2022. godine u 9,00 sati u Festivalskoj dvorani Pučkog otvorenog učilišta u Krapini, Šetalište hrvatskog narodnog preproda 13.

DNEVNI RED:

 1. Izvještaj Mandatnog povjerenstva o mirovanju mandata članice Županijske skupštine i početku mandata zamjenice članice Županijske skupštine - prisega zamjenice članice Županijske skupštine
 2. Usvajanje skraćenog zapisnika s 5. sjednice Županijske skupštine održane 16. prosinca 2021. godine
 3. Izvještaj o radu župana za razdoblje srpanj-prosinac 2021. godine
 4. Prijedlog I. izmjena Proračuna Županije za 2022. godinu
 5. Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o izvršavanju Proračuna Županije za 2022. godinu
 6. Prijedlog odluke o promjeni naziva Regionalne energetske agencije Sjeverozapadne Hrvatske
 7. Prijedlog I. izmjena i dopuna Programa usluga poslovne podrške poduzetnicima Krapinsko-zagorske županije
 8. Izvještaj o radu Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 9. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti na Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana Županijske uprave za ceste Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 10. Prijedlog odluke o izradi III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije
 11. Prijedlog odluke o dodjeli priznanja Krapinsko-zagorske županije
 12. Izvještaj o radu i financijski izvještaj o poslovanju za 2021. godinu Zagorske razvojne agencije
 13. Izvještaj o radu Povjerenstva za zaštitu prava pacijenata u 2021. godini
 14. Izvještaj o radu Županijskog savjeta mladih za 2021. godinu
 15. Izvještaj o stanju vatrogastva, zaštite od požara i o stanju provedbe Godišnjeg provedbenog plana unapređenja zaštite od požara za područje Krapinsko-zagorske županije za 2021. godinu
 16. Izvještaj o izvršenju Plana djelovanja Krapinsko-zagorske županije u području prirodnih nepogoda za 2021. godinu
 17. Prijedlog rješenja o imenovanju članova/članica Antikorupcijskog povjerenstva
 18. Prijedlog rješenja o imenovanju članova/članica Povjerenstva za ravnopravnost spolova
 19. Prijedlozi odluka o davanju suglasnosti na odluke Upravnog vijeća Doma zdravlja Krapinsko-zagorske županije o davanju u zakup poslovnog prostora zdravstvenim radnicima zaposlenicima Doma zdravlja
 20. Izvještaj o radu Službeničkog suda u Krapinsko-zagorskoj županiji
 21. a) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru predsjednice Mandatnog povjerenstva b) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članice Odbora za društvene djelatnosti c) Prijedlog rješenja o razrješenju i izboru članice Odbora za predstavke, prijedlog
 22. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju Povjerenstva za nadzor nad radom mrtvozornika na području Krapinsko-zagorske županije
 23. Prijedlog rješenja o imenovanju mrtvozornice za područje Grada Pregrade
 24. Prijedlog rješenja o razrješenju i imenovanju mrtvozornica za područje Općine Hum na Sutli
 25. Prijedlog rješenja o razrješenju sudaca porotnika Općinskog suda u Zlataru
 26. Pitanja i prijedlozi

Prilozi:

  Materijal
  Sjednica Odbora za društvene djelatnosti
  Sjednica odbora za gospodarstvo
  Sjednica mandatnog povjerenstva
  Sjednica Odbora za turizam, zaštitu čovjekovog okoliša, graditeljstvo i prostorno planiranje
  Sjednica Odbora za izbor i imenovanja
  Sjednica Odbora za promet i veze
  Sjednica Povjerenstva za priznanja
  Sjednica Odbora za financije i proračun

Zadnja promjena: 9.3.2022 | Prikazano 1913 puta