1.12.2020
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi

Zaključak - privremeni zastupnik (Mirko Mičuga)

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije.donio je zaključak o imenovanju privremenog zastupnika za Mirka Mičugu

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09)  u predmetu nepotpunog izvlaštenja  nekretnine označene sa k.č.br. 2331/8 k.o. Veleškovec, a radi izgradnje Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zlatar, a na prijedlog Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

Nepoznatome Mirku Mičugi iz Zagreba, Grabovička 14 (upisani suvlasnik k.č.br. 2331/8 k.o. Veleškovec) imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4. Privremeni zastupnik zastupat će osobu iz točke 1. izreke u postupku nepotpunog izvlaštenja nekretnine označene sa k.č.br. 2331/8 k.o. Veleškovec, a radi izgradnje Sustava prikupljanja i odvodnje otpadnih voda Aglomeracije Zlatar, a na prijedlog Zagorskog vodovoda d.o.o., Zabok, K.Š. Gjalskog 1   

Prilozi:

  Spis 434

Zadnja promjena: 1.12.2020 | Prikazano 1240 puta