Kontakt  | Privatnost  
Bajka na dlanu
HyperLink
Sva područja
Kontakt
Autobusni vozni red
Naselje polaska:
 Vi ste ovdje: Home
Ispis stranice Komentirajte stranicu Dodajte u favorite / zabilješke
26.10.2021
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi

Zaključak - privremeni zastupnik (Hrvatske vode, Zlatarščica)

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije donio je Zaključak o imenovanju privremenog zastupnika u predmetu Hrvatskih voda radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica.

REPUBLIKA HRVATSKA

KRAPINSKO-ZAGORSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA OPĆU UPRAVU I

IMOVINSKO-PRAVNE POSLOVE

KLASA: UP/I-943-04/21-01/193

URBROJ:2140/01-14-02-06-21-11

Zlatar, 26. listopada 2021.

Upravni odjel za opću upravu i imovinsko-pravne poslove Krapinsko-zagorske županije, temeljem članka 34. stavak 1. Zakona o općem upravnom postupku („Narodne novine“ br. 47/09) ) u predmetu potpunog izvlaštenja dijela nekretnine označene sa k.č.br. 539/13 i dalje pod oznakom k.č.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski, po prijedlogu Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220, a radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica u Zlataru od km 0+000 do km 3+900, d o n o s i

Z A K L J U Č A K

1. Nepoznatim nasljednicima iza Rozalije - Ruže Hudi iz Zagreba, Lošinjska 20 imenuje se privremeni zastupnik u osobi odvjetnika Josipa Petrovića iz Zlatara, Kaštelska 4.

2. Privremeni zastupnik zastupat će osobe iz točke 1. izreke u postupku potpunog izvlaštenja dijela nekretnine označene sa zk.č.br. 539/13 k.o. Martinci Zlatarski pod novom oznakom k.č.br. 539/24 u k.o. Martinci Zlatarski, a radi regulacije i uređenja vodotoka Zlatarščica u Zlataru, a na prijedlog Hrvatskih voda, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

3. Poziva se privremeni zastupnik prihvatiti povjerene mu dužnosti te ih u svemu savjesno i po zakonu obavljati.

4. Ovlast privremenog zastupnika prestaje kad se stranka ili osoba ovlaštena za njezino zastupanje pojavi u postupku.

5. Privremeni zastupnik iz točke 2. izreke ima pravo na nagradu i naknadu troškova ukoliko u roku od 30 dana od dana poduzimanja tražene radnje podnese zahtjev sa priloženim troškovnikom ovom upravnom odjelu. Troškove zastupanja privremenog zastupnika snosi predlagatelj postupka izvlaštenja Hrvatske vode, Zagreb, Ulica grada Vukovara 220.

O b r a z l o ž e n j e

Korisnik izvlaštenja, Hrvatske vode, dana 22. srpnja 2021. godine podnio je prijedlog za potpunim izvlaštenjem dijela nekretnine označene sa k.č.br. 539/13 k.o.Martinci Zlatarski pod novom oznakom k.č.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski sukladno Zakonu o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ br.74/14, 69/17) te predložio da se pokuša nagodbom riješiti stjecanje vlasništva zemljišta u k.o.Martinci Zlatarski, potrebnog za regulaciju i uređenje vodotoka Zlatarščica.

Korisnik izvlaštenja predlaže potpuno izvlaštenje dijela nekretnine označene sa:

- k.č.br.539/13 pod novom oznakom kč.br. 539/24 k.o. Martinci Zlatarski, oranica sa 204 m2, upisana u z.k.ul. broj 303 na ime suvlasnika: Hudi Bariceiz Brdovca, N. Širanovića 4, u ¼ dijela, Vulić Željke iz Zagreba, Šumetlička 11, u 1/8 dijela, Hudi Rozalije-Ruže iz Zagreba, Lošinjska 20, u 2/8 dijela i Vuk Višnjice iz Zlatar, Vladimira Nazora 2 C u 4/8 dijela, u katastarskom operatu upisana u posjedovni list Pl.1112 kao suposjed Pozaić Antuna iz Zlatara, F.H. Kiša 42 u ½ dijela i Pozaić Ivke iz Zlatara, Kaštelska 11, u 1/2 dijela.

U postupku osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina za upisanu suvlasnicu Hudi Rozaliju-Ružu iz Zagreba, Lošinjska 20 dostavnica se vratila s oznakom „umrla“, a ovaj Upravni odjel je pokušao utvrditi nasljednike iza imenovane, međutim u tome nije uspio.

Naime, ovaj upravni odjel je dana 26. svibnja 2021. g. u predmetu osiguranja dokaza o stanju i vrijednosti nekretnina, putem elektroničke pošte kontaktirao Tomislav Hudi iz Zagreba Zvonigradska 12 i naveo da je nasljednik iza imenovane, međutim nije dostavio rješenje o nasljeđivanju, a nije se ni odazvao na usmenu raspravu održanu kod ovog Upravnog odjela dana 25. kolovoza 2021. g. Dopisom od 26. kolovoza 2021. g. zatraženo je očitovanje od naprijed imenovanog kao i dostava rješenja o nasljeđivanju iza Rozalije -Ruže Hudi, međutim isto nije dostavljeno te ovaj Upravni odjel nije uspio utvrditi nasljednike iza Rozalije -Ruže Hudi.

Člankom 34. Zakona o općem upravnom postupku propisano je postavljenje privremenog zastupnika stranci koja nema zakonskog zastupnika, stranci čije je prebivalište, boravište ili sjedište nije poznato, zatim stranci čiji su identitet i adresa poznati ali se ne nalazi na području RH, a nema osobu ovlaštenu za zastupanje, te nepoznatoj osobi.

Slijedom naprijed navedenog te sukladno odredbi članka 34. stavak 3. Zakona o općem upravnom postupku donesena je odluka kao u dispozitivu.

Odredbom članka 162. Zakona o općem upravnom postupku propisan je način i uvjeti ostvarivanja prava na nagradu i naknadu troškova osobama koje sudjeluju u postupku, a odredbom članka 38. stavak 1. Zakona o izvlaštenju i određivanju naknade propisano je da troškove postupka izvlaštenja snosi korisnik izvlaštenja.

Uputa o pravnom lijeku:

Protiv ovog zaključka ne može se izjaviti žalba.

Samostalna upravna referentica

za imovinsko-pravne poslove

Anita Frigan, dipl. iur.

 

Prilozi:

  Zaključak 193 - nepoznati nasljednici iza Rozalije - Ruže Hudi

Zadnja promjena: 26.10.2021 | Prikazano 1958 puta
Područja
Gospodarstvo
Poljoprivreda i šumarstvo
Promet i komunalna infrastruktura
Obrazovanje, kultura, šport i tehnička kultura
EU fondovi, eurointegracije, međunarodna i regionalna suradnja
Zdravstvo, socijalna politika,
branitelji, civilno društvo, udruge i mladi
Prostorno uređenje, gradnja i zaštita okoliša
Energetska učinkovitost
Financije i proračun
Turizam
Opća uprava i imovinsko - pravni poslovi
Ostalo
Koronavirus Deficitarna zanimanja Humanitarna pomoć
lipanj 2022
poutsrčepesune
3031
1
 • Javni poziv - "HBOR - subvencija kredita"
 • 17 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Javni natječaj zakup poslovnih/inkubacijskih prostora u Zaboku
 • 2
 • Akcija „I tebe se tiče“ se nastavlja
 • Učenici OŠ Donja Stubica državni su prvaci u futsalu!
 • Dan Osječko-baranjske županije
 • Župan Kolar obišao radove na Ž2165 u Bedekovčini
 • 23. hodočašće hrvatskih vatrogasaca u Mariju Bistricu
 • Uskoro još jedna konferencija Žene i poduzetništvo u KZŽ
 • 10 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Održan 17. Sajam udruga Krapinsko-zagorske županije
 • U Mariji Bistrici ponovno održan Susret zagorskih umirovljenika
 • 3
 • Branko Piljek dobitnik nagrade Milan Neralić
 • Kajkavska popevka sinoć se orila u osječkom HNK!
 • Župan Kolar: šteta od tuče je totalna!
 • 8 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Dan Općine Hrašćina
 • 4
 • 15 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 80 godina zagorskog partizanskog odreda
 • 5
  5 novih osoba pozitivno na koronavirus
  6
 • Počela konferencija Žene i poduzetništvo u KZŽ
 • "Vinogradi s pogledom" krenuli u Vinariji Kota
 • Bez novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Javni poziv za sajamsku izložbu "100% zagorsko" u Rijeci
 • Javni poziv - Kodeks ponašanja članova Skupštine KZŽ
 • 7
 • Konferencija za medije – prirodne nepogode i obrana od tuče
 • Proglašena prirodna nepogoda - nevrijeme 02. lipnja
 • ZNANJEM DO ENERGETSKIH UŠTEDA
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (Neven Ivančić)
 • 19 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 8
 • Akti Županijske skupštine
 • Održana 7. sjednica Županijske skupštine
 • Akti ŽS - 7. sjednica
 • Održan sastanak s Pravobraniteljicom za ravnopravnost spolova
 • 15 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • III. izmjena i dopuna Prostornog plana Krapinsko-zagorske županije
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Belec, OŠ, Izvorište Belečki Martin)
 • Savjet mladih – održana 6. sjednica
 • Natječaj za potporu za povećanje poljoprivredne proizvodnje
 • Natječaj za potporu za zaštitu višegodišnjih nasada od padalina za 2022. g.
 • Javni poziv za uvid u spis predmeta (ŽUC-Putkovec)
 • 9
 • Obljetnički koncert ŽVA SOTELIE
 • Upravni odjel za opće i zajedničke poslove
 • Upravni odjeli
 • Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • 23 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 10
 • Javni natječa u Upravni odjel za prostorno uređenje, gradnju i zaštitu okoliša
 • Otvorena izložba Drempetić: Stubičke vedute
 • 17 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • 11
 • 18 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Festivalčić - godišnja završnica projekta Baltazar!
 • 12
 • Otvoreni dani Instituta Ruđer Bošković
 • Dan Grada Donja Stubica
 • Dan Općine Kraljevec na Sutli
 • 5 novih osoba pozitivno na koronovirus
 • 13
 • Kutije za higijenske potrepštine za zagorske škole
 • Osmero maturanata SŠ Krapina završilo obrazovanje sa 5.0
 • 60 godina DVD-a Specijalna bolnica Krapinske Toplice
 • 13. „Zlatna lipa Tuhlja“
 • Održana 3. sjednica Antikorupcijskog povjerenstva
 • Ocjena o potrebi procjene utjecaja na okoliš - Potok Horvatska (erozija klizišta)
 • Savjetovanje - donošenje Pravilnika o načinu korištenja nenamjenskih donacija
 • 1 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 14
 • Izvješće o nesukladnim rezultatima za vodu (Donja Podgora)
 • Članovi županijske skupštine
 • Članovi županijske skupštine
 • 24 nove osobe pozitivne na korinavirus
 • 15
 • Poziv za predlaganje programa i projekata za Program javnih potreba u kulturi 2022.
 • 19 novih osoba pozitivno na koronavirus
 • Obrasci
 • 16
  20 novih osoba pozitivno na koronavirus
  17
 • 180 godina školstva u Bedekovčini
 • Postupak jednostavne nabave računala i računalne opreme
 • Velika obljetnica škole u Belcu
 • WBAF Investor week konferencija
 • 4 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • HGSS u Mariji Bistrici obilježio blagdan sv. Bernarda
 • 18
  15 novih osoba pozitivno na koronavirus
  19
  6 novih osoba pozitivno na koronavirus
  20
 • Upis u 1. razred srednje škole
 • Nema novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • 250 tisuća kuna za povećanje stočarske proizvodnje
 • 8. sjednica Županijske skupštine
 • 21
 • 25 novih osoba pozitivnih na koronavirus
 • Početna konferencija projekt CRO-SI-SAFE
 • 5. braniteljske sportske igre u organizaciji HVIDRA Krapina
 • Proglašena elementarna nepogoda u Općini Bedekovčina
 • 22
  27 novih osoba pozitivno na koronavirus
  23
 • Obilježen Dan antifašističke borbe na Špiranec brijegu u Bedekovčini
 • Evidencija zaposlenika osnovnih i srednjih škola
 • 2 nove osobe pozitivne na koronavirus
 • 300 tisuća kuna potpora za povećanje ekološke proizvodnje
 • 24
 • Aktivnosti Krapinsko-zagorske županije iz područja turizma
 • 31 nova osoba pozitivna na koronavirus
 • 2526
  27282930123
  45678910
  Gradovi / općine
  visitzagorje.hr EU projekti Fond solidarnosti EU Otvoreni proračun Elektronička kontaktna točka Službeni glasnik Online prijave na natječaje Županijska skupština Poslovne zone Turistička zajednica Krapinsko-zagorske županije Babičini kolači Regionalni program za mlade KZŽ 3.0 Savjetovanje Dobitnici županijskih priznanja Projekt Zalogajček Projekt Baltazar Program podrške darovitoj djeci Palijativna skrb Autobusni prijevoz EU financirani projekti - Energetska obnova škola Udomiteljstvo u Krapinsko-zagorskoj županiji Gospodarsko-socijalno vijeće HOMER Partnerstvo za razvoj Savjet mladih Krapinsko-zagorske županije Partnersko vijeće KZŽ Učenička natjecanja eEnviper - okolišne dozvole za 21. stoljeće Županijsko povjerenstvo za ravnopravnost spolova SOS telefon i mreža podrške žrtvama obiteljskog nasilja Osoba za nepravilnosti Savjet za razvoj civilnog društva Antikorupcijsko povjerenstvo Povjerenstvo za zaštitu prava pacijenata
  Krapinsko - zagorski aerodrom, Krapina - Zagorje airport, Gubaševo, Zabok Nogometni klub Mladost Zabok, Zabok, ŽNL, nogomet,poredak Igračka Snježna Kraljica, Snowqueentoy, Osnovna škola Stjepana Radića Brestovec Orehovički, Projekt Generacija Now 2021, iot, robotika