Zagorje
Bajka na dlanu

Zaključak o davanju prethodne suglasnosti na Prijedlog statutarne odluke o izmjenama i dopunama Statuta Srednje škole Pregrada

Datum objave: 7. studenoga 2012.