Zagorje
Bajka na dlanu

Financije i proračun

Sadržaj

7. svibnja 2024.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije i proračun

Odluku o poništenju Oglasa za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije i proračun možete preuzeti u prilogu ispod teksta. Oglas za prijam u službu otvoren je do 15. svibnja 2024. godine. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”,...
Pročitaj više
3. travnja 2024.

Oglas za prijam u službu na određeno vrijeme u Upravni odjel za financije i proračun

Odluku o poništenju oglasa možete možete preuzeti ispod teksta. Na temelju članka 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (“Narodne novine”, broj 86/08., 61/11., 4/18. i 112/19.) pročelnica Upravnog odjela za financije i proračun,  raspisuje OGLAS za prijam u službu na određeno vrijeme u Krapinsko-zagorsku županiju, na određeno vrijeme od šest...
Pročitaj više
29. prosinca 2023.

Uputa o suradnji između Krapinsko-zagorske županije i njezinih proračunskih / izvanproračunskih korisnika

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/2015 i 102/2019) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan donosi UPUTU O SURADNJI IZMEĐU KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE I NJEZINIH PRORAČUNSKIH/IZVANPRORAČUNSKIH KORISNIKA Ovom Uputom utvrđuje...
Pročitaj više
29. prosinca 2023.

Procedura praćenja i naplate prihoda i primitaka Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 17. i 51. Zakona o proračunu (“Narodne novine” broj 144/2021) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan donosi PROCEDURU PRAĆENJA I NAPLATE PRIHODA I PRIMITAKA KRAPINSKO-ZAGORSKE ŽUPANIJE  I. OPĆE ODREDBE Članak 1. Ovom se Procedurom utvrđuje...
Pročitaj više
29. prosinca 2023.

Pravilnik o plaćanju gotovinskih računa

Temeljem članka 34. stavka 1. Zakona o fiskalnoj odgovornosti (“Narodne novine”, broj 111/2018, 41/2020 i 83/2023 i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan donosi PRAVILNIK O PLAĆANJU GOTOVINSKIH RAČUNA Članak 1. Ovim Pravilnikom o plaćanju gotovinskih računa (dalje u...
Pročitaj više
29. prosinca 2023.

Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata

Temeljem članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (“Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije” 13/01, 5/06, 14/09, 11/13, 13/18, 5/20, 10/21 i 15/21 – pročišćeni tekst) župan donosi Pravilnik o načinu provođenja stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata Članak 1. Ovim Pravilnikom o provođenju stručnog vrednovanja i ocjene opravdanosti i učinkovitosti investicijskih projekata (dalje u tekstu:...
Pročitaj više
29. prosinca 2023.

Odluka o ustrojavanju registra rizika na razini Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/2015 i 102/2019) župan Krapinsko-zagorske županije donosi ODLUKU o ustrojavanju registra rizika na razini Krapinsko-zagorske županije Članak 1. Ustrojava se registar rizika na razini Krapinsko-zagorske županije. Članak 2. Registar sadržava strateške rizike, operativne rizike koji imaju utjecaja i/ili su povezani...
Pročitaj više
29. prosinca 2023.

Strategija upravljanja rizicima Krapinsko-zagorske županije

Na temelju članka 7. Zakona o sustavu unutarnjih kontrola u javnom sektoru (“Narodne novine” broj 78/2015 i 102/2019) župan Krapinsko-zagorske županije donosi STRATEGIJU UPRAVLJANJA RIZICIMA KRAPINSKO – ZAGORSKE ŽUPANIJE 1.  UVOD Upravljanje  rizicima  definirano  je  Zakonom  o  sustavu  unutarnjih  kontrola  u  javnom  sektoru  (NN 78/15 i 102/2019) kao cjelovit  proces  utvrđivanja,  procjenjivanja  i  praćenja  rizika ...
Pročitaj više
7. prosinca 2023.

Usvojen proračun KZŽ za 2024. godinu u iznosu od 197,4 milijuna eura

Na 15. sjednici Županijske skupštine Krapinsko-zagorske županije održanoj u četvrtak, 7. prosinca 2023. u Poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini s 22 glasa ZA, jednim PROTIV i šest suzdržanih, usvojen je prijedlog proračuna za 2024. godinu u iznosu od 197,4 milijuna eura. Radi se o iznosu koji se odnosi na prihode, odnosno rashode Krapinsko-zagorske županije i njezinih...
Pročitaj više