Zagorje
Bajka na dlanu
Sadržaj

13. lipnja 2024.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – poplava za područje Grada Pregrade

ŽUPAN KLASA: 920-11/24-01/04 URBROJ: 2140-02-24-3 Krapina, 13. lipnja 2024. Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije...
Pročitaj više
12. lipnja 2024.

Odluka o proglašenju prirodne nepogode – poplava za područja općina Desinić i Hum na Sutli

Na temelju članka 48. Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi («Narodne novine» broj 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 150/11., 144/12.,19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), članka 23. Zakona o ublažavanju i uklanjanju posljedica prirodnih nepogoda («Narodne novine» broj 16/19.) i članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije («Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije» broj 13/01., 5/06., 14/09., 11/13., 13/18.,...
Pročitaj više
16. travnja 2024.

Radionica o mogućnostima financiranja za ruralni sektor i poduzetnike

Krapinsko-zagorska županija i Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije u suradnji s HAMAG BICRO-om najavljuju nadolazeću radionicu namijenjenu svim zainteresiranim poljoprivrednicima te poduzetnicimama koji teže proširiti svoje poslovanje kroz dostupne financijske instrumente. Datum održavanja: Srijeda, 24.04.2024. Vrijeme: 10:00 – 13:30 sati Mjesto: Poduzetnički centar Krapinsko-zagorske županije, Bobovje 52G, Krapina     Program radionice: 10:00 – 10:15 | Uvodni...
Pročitaj više
27. veljače 2024.

Odluka o dodjeli financijskih sredstava medijima u 2024. godini

Na temelju članka 39. Zakona o elektroničkim medijima (Narodne novine br. 111/21 i 114/22), članka 48. Zakona o lokalnoj  i područnoj (regionalnoj) samoupravi (Narodne novine br. 33/01, 60/01 – vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12, 137/15 – ispravak, 123/17, 98/19 i 144/20),  članka 32. Statuta Krapinsko-zagorske županije (Službeni glasnik Krapinsko-zagorske županije, broj 13/01.,...
Pročitaj više
19. siječnja 2024.

Provedene brojne aktivnosti zaštite prirode, intenzivno se radi na proglašenju parka prirode

Za Javnu ustanovu za upravljanje zaštićenim dijelovima prirode Krapinsko-zagorske županije “Zagorje zeleno” prošla je godina bila uspješna, poručili su to župan Željko Kolar i ravnateljica Javne ustanove Dijana Hršak na konferenciji za medije održanoj u petak 19. siječnja 2024. u Centru za prirodu Zagorje u Radoboju. Župan Željko Kolar čestitao je ravnateljici i njenom timu...
Pročitaj više
16. siječnja 2024.

Održan redovni kolegij župana sa županijskim pročelnicima, ravnateljima i direktorima

U Poslovno-tehnološkom inkubatoru u Krapini u utorak 16. siječnja 2024. održan je drugi redovni kolegij župana Željka Kolara s pročelnicima županijskih upravnih odjela te ravnateljima i direktorima županijskih ustanova, kojemu je prisustvovala i zamjenica župana Jasna Petek. Na kolegiju je bilo riječi o sljedećoj sjednici Županijske skupštine koja je planirana početkom ožujka te o trenutnim...
Pročitaj više
15. siječnja 2024.

Javni poziv za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini

Na temelju Odluke o raspisivanju Javnog poziva za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini, KLASA: 008-02/24-01/03 URBROJ: 2140-02-24-2 od 11. siječnja 2024. godine Krapinsko-zagorska županija objavljuje JAVNI POZIV za financiranje programskih sadržaja elektroničkih medija u 2024. godini I. PREDMET JAVNOG POZIVA Predmet javnog poziva je javno prikupljanje prijava za financiranje programskih sadržaja elektroničkih...
Pročitaj više